سیاست روز 4 آبان 1397 ساعت 23:17 http://siasatrooz.ir/vdcgx39qtak9z34.rpra.html -------------------------------------------------- نگاهی به فیلم «عرق سرد» عنوان : یک تصفیه‌حساب شخصی با دین! -------------------------------------------------- متن : وقتی یک موضوع برای فیلمسازی از چشمه کینه و نفرت الهام بگیرد نتیجه اش تصفیه حسابی شخصی به دور از واقعیت می شود که نمونه بارز آن فیلم عرق سرد ساخته سهیل بیرقی است. بعد از دیدن فیلم و بیرون آمدن از سینما تنها چیزی که برای مخاطب میماند تنفر است. سینمای جهان از سال ۲۰۱۳ به صورت جدی به سمت جریانی پیش می رود که در آن مفاهیم و داستان های همجنسگرایانه و ترغیب افراد به دگرجنسگرایی وجه غالب و برجسته آن است. این سینما از نمایش بی پرده و بی پروای همجنسگرایی نوجوانان هم ابایی ندارد. نکته قابل توجه اینکه این فیلم ها به دلیل وجود صحنه های جنسی آشکار از "MPAA/سیستم درجه بندی فیلم ها توسط انجمن تصاویر متحرک آمریکا افراد ۱۷ سال و زیر ۱۷ سال به هیچ وجه مجاز به تماشای این فیلم ها نیستند. حال آن که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فیلمی روی پرده می رود که حتی، برای مخاطبان آن هم درجه بندی سنی صورت نمی گیرد. این موج در یکی دو سال اخیر ظاهرا، در سایه غفلت متولیان حوزه فرهنگ و هنر و به دلیل مشغله های بیش از حد این عزیزان وارد سینمای ایران هم شده است. فیلم هایی چون مادر قلب اتمی و این روزها فیلم عرق سرد. با فضایی که هم برای این اثر در جشنواره فجر فراهم شده می توان تحلیل کرد که اوضاع وخیم تر از حد غفلت است. معلوم نیست با این ریل گذاری در وزارت ارشاد این قطار تا به کجاها خواهد رفت؟ عرق سردیک فیلم ضد خانواده است. بنیانش بر خانواده گریزی است. این فیلم کاملا بر محور تفکر لیبرالیسم غربی می چرخد که عموما، بنایش را بر لذت جویى و رضایت خودمحورانه می گذارد و به نقش مادرى و همسرى بدبین اند و معتقدند که با اصلاح قوانین و ساختار سیاسى و اجتماعى جامعه مى توان به اهداف برابرى طلبانه رسید. افروز شخصیت اصلی فیلم تنها به خودخواهی های خودش فکر می کند. به ابتدایی ترین حقوق همسرش توجه نمی کند. جدا از همسر و با نشانه ها و کد هایی که می دهد با پارتنرش زندگی می کند. یک آدم بریده و بی ریشه از خانواده که حتی ترجیح می دهد در خیابان و ماشین بخوابد اما به خانواده خودش هم، برنگردد. فیلم با هنجارهای اجتماعی در چالش است. با قوانین، حاکمیت و مذهب در جنگ است. به اسم حقوق مدنی یک زن و رشد زنان در جامعه تمامی ساختارهای خانوادگی منکوب می کند. سازندگان فیلم متاثر از موج ژورنالیستی دفاع از حقوق زنان فراموش کردند که دفاع از حقوق زن با له کردن و بی توجهی به حقوق مرد به دست نمی آید. مشکل فیلم زیاده خواهی و گردن کشی و رفتارهای فراقانونی زنی است که حاضر نیست بدیهی ترین وظایف زناشویی را بپذیرد. آن نگاه منقلب و دلشکسته افروز وقتی که دوست و شریکش .... تنهایش می گذارد و راه خودش را سوا می کند گویای همه چیز است. فیلم اساسا، با جنس مرد عناد دارد. این عناد و کینه تا به حدی است که کارگردان را از ترسیم شخصیت واقعی یک مرد و مجری هم دور می سازد. کارگردان برای اینکه حتی مرد فیلم را وحشی، سنگدل و یک حیوان مریض جلوه دهد قوانین و مقتضیات حقوقی و دفتری را هم نادیده می گیرد و وقتی اجازه نامه را پاره می کند همه چیز را سیاه می بیند. ولی کارگردان باید بداند مخاطب آگاه تر از آن است که قصه سرهم بندی شده تو را باور کند و نداند یک سند محضری در دفاتر متعدد ثبت می شود. نکته دیگر اینکه همه آدم های مذهبی فیلم بدذات، پلید و ریاکار، دو به هم زن و کثیف معرفی می کند. به عنوان مثال مهرانه نوری، سرپرست تیم فوتسال، زنی چادری که روی مخ است و به طرز پردافعه ایی مدام به بانوان فوتبالیست، حجاب را تذکر می دهد. در نمازخانه برای نماز ریاکاری می کند و برای موفقیت تیم، قرآن دور سرشان می چرخاند. یا زن کج خلق چادری که کارمند فدراسیون است. فیلم مدام نشانه های مذهبی را به سخره می گیرد و نوعی تنفر و اشئمزاز تولید کند. وقتی خانم نوری، مغرورانه در راهروی فدراسیون در حرکت است و افروز دربدر پی اش می دود، می بینیم که پرچم علی بن ابی طالب توسط افرادی روی دیوار فدراسیون نصب می شود. در جای جای فیلم نمادگذاری و نشانه گذاری های ضددینی و هنجارشکنانه را شاهد هستیم. البته انتخاب زمان اکران این فیلم در مقطعی که رئیس سازمان سینمایی ارشاد در حال خداحافظی است و سازمان صاحب ندارد خیلی رندانه صورت گرفته است. تسنیم