سیاست روز 9 خرداد 1391 ساعت 21:20 http://siasatrooz.ir/vdcgxw9u.ak9tq4prra.html -------------------------------------------------- عنوان : دفن دسته جمعی دهها کشته حادثه کشتار روستای حوله در حمص سوریه -------------------------------------------------- متن :