سیاست روز 15 آذر 1398 ساعت 21:57 http://siasatrooz.ir/vdcgyq9qyak9q74.rpra.html -------------------------------------------------- عنوان : توضیح کدخدایی در مورد موانع ورود کاندیداها به مجلس -------------------------------------------------- متن : سخنگوی شورای نگهبان گفت: محکومیت های کیفری تنها یکی از موانع قانون انتخابات مجلس است و موانع دیگری نیز در قانون برای حضور در انتخابات ذکر شده است. عباسعلی کدخدایی در توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت: سیاسیون برای ورود به مجلس صرفاً از برخی شرایط و گاه برخی موانع یاد می کنند مثل محکومیت کیفری. وی در این باره نوشت؛ محکومیت های کیفری تنها یکی از موانع قانون انتخابات مجلس است و موانع دیگری نیز در قانون برای حضور در انتخابات ذکر شده است. هم وجود شرایط لازم است هم فقدان موانع ضروری!