سیاست روز 5 ارديبهشت 1398 ساعت 2:57 http://siasatrooz.ir/vdch66nz623nvmd.tft2.html -------------------------------------------------- عنوان : نفت را می‌فروشیم حتی به زور اف.تی.تی.اف یک نماینده مجلس در یک اظهارنظر انقلابی و دشمن‌شکن گفته: حرف آمریکا که قصد دارد... -------------------------------------------------- متن : یک نماینده مجلس در یک اظهارنظر انقلابی و دشمن شکن گفته: حرف آمریکا که قصد دارد صادرات نفت ما را به صفر برساند، امکان پذیر نیست. ما روش های متفاوتی برای فروش نفت داریم. به همین مناسبت "ننجون" و تیم اقتصادی "ضد چالش تحریم" روزنامه سیاست روز این راهکارهای احتمالی را بررسی می کند. راهکار اول: در مملکت بگردیم و آدم هایی که جیب های گل و گشادی دارند (که شکر خدا تعدادشان هم کم نیست) پیدا کنیم و نفت را در جیب هایشان بریزیم و صادر کنیم. راهکار دوم: بابک زنجانی را آزاد کنیم و دوباره نفت را بدهیم دستش تا به شیوه خودش صادر کند. پول را هم پس نداد، نداد. راهکار سوم: نفت را در بطری های آب معدنی بریزیم و از طریق کشورهای دوست و همسایه به جهانیان صادر کنیم. راهکار چهارم: تنگه هرمز را ببندیم و هرکس از آنجا عبور کرد یقه اش را بچسبیم و بگوییم یا از ما نفت می خری یا اجازه نمی دهیم اینجا ول بچرخی. راهکار پنجم: نفت را به صورت اینترنتی صادر کنیم. دانشمندان الکترونیکی ایران این گزینه را تایید می کنند چراکه سال ها با اینترنت گازوئیلی زندگی کرده ایم و محال است امکان اینترنت نفتی، منتفی باشد. راهکار ششم: نفت را بدهیم دست همین نماینده مجلس که برای ما بفروشد. به هر حال تجربه نشان داده است که نمایندگان مجلس معمولا حرف مفت نمی زنند و هر جمله ای که به زبان می آورند یک مبنای ژئوپلتیکی، استراتژیکی، پلیمری یا افت.تی.تی یف، اف.اف.تی.اوف، اف.آی.تی.اف و به هر حال یک چیز مغزداری دارد. دور از جان مثل "ننجون" که نیستند همینطور کتره ای یک چیزی بپردانند و بعد مسئولیتش را قبول نکنند.