سیاست روز 3 آبان 1395 ساعت 10:03 http://siasatrooz.ir/vdch6xnw.23nqzdftt2.html -------------------------------------------------- عنوان : نگراني درباره تعميق فساد سيستمي يكي از پرسش‌هاي مهم امروز جامعه ما بروز فسادهاي سيستمي دركشوراست. موضوعي كه... -------------------------------------------------- متن : يكي از پرسش هاي مهم امروز جامعه ما بروز فسادهاي سيستمي دركشوراست. موضوعي كه مقام معظم رهبري نيزدرسياست هاي اقتصاد مقاومتي برمبارزه همه جانبه با آن تأكيد جدي داشته اند. براين اساس، تمامي مسئولان خرد و كلان كشوري، در هر سمت و مسئوليتي كه مشغول به كار هستند، امانتدار مردم و بيت المال محسوب مي شوند. فساد و سوءاستفاده از قدرت و ثروت ملي در هر حكومتي مذموم و ناپسند و خلاف قانون است. اما چرا در نظام اسلامي كه علاوه بر مسايل قانوني، توصيه هاي اكيد ديني نيز بر پرهيز از فساد و مبارزه با آن وجود دارد، شاهد چنين پديده شومي يعني سوءاستفاده از اختيارات قانوني با انگيزه مالي هستيم؟ درحالي كه مي دانيم يکي از عمده ترين دلايل فروپاشي نظام هاي سياسي در دنيا گسترش و تعميق فساد است تا جايي که به جرأت مي توان ادعا کرد نظام پهلوي و حتي اتحاد جماهيرشوروي دراثر فساد سيستمي سرنگون شدند. ازاين رو نگراني درباره تعميق فساد ضروري است. و از اين نكته نيز نبايد غفلت نمود كه ما شاهد گسترش و تعميق فساد در کشور هستيم، و اين فساد مي تواند؛ تمام حوزه هاي تصميم سازي و تصميم گيري را متأثرکند. در گذشته فسادها موردي بود، اما وقتي فساد تبديل به فسادي سيستماتيک شود، بايد اعلام وضعيت قرمزکنيم، زيرا براي رهايي از آن بايد با آماده باش عمومي و تقابل همه جانبه همراه باشيم تا اين فساد جامعه را از پاي نيندازد.اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري۱۴ شهريورماه سالجاري در همايش حراست ها، اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل اعلام کرد مبارزه با فساد اولويت نخست قانون گرايي است و اين مسأله مورد تأکيد حسن روحاني رئيس جمهوري دولت يازدهم است. جهانگيري در آن مراسم گفت: درحال حاضر فساد اقتصادي در کشور ما پررنگ شده است و بايد برخورد با آن به صورت جدي دنبال شود، زيرا فساد درحال حاضر اعتماد مردم را نشانه رفته است و همه رسالت دارند تا دامان جمهوري اسلامي را از اين مسأله پاک کنند. اسحاق جهانگيري با بيان اين که نقش فساد در کشور ما پر رنگ شده و فساد سيستمي به عنوان موضوعي جدي در کشور مطرح مي شود، ادامه داد: در مقطع فعلي رسالت همه ما، پاک کردن دامن جمهوري اسلامي از فساد است، متاسفانه فساد مانند موريانه اي به جان کشور افتاده و اعتماد و اعتقاد مردم را نشانه گرفته است. براي بررسي علل و آسيب هاي فساد لازم است ابتدا انواع فساد را بشناسيم. انواع فساد شامل سياسي، اقتصادي، فرهنگي، فکري و مديريتي است. از اين رو مي توان اذعان کرد فساد مديريتي و فکري زيربناي همه فسادهاست زيرا اين دو نوع از فساد، برنامه ريزي ها و روندهاي مديريتي فاسدي را بر سر کار مي آورد. بخش اعظمي از فساد نهادينه شده سيستمي به تفکرات فاسد بر مي گردد و همين تفکرات فاسد در دامن خويش مفسده هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي را گسترش مي دهد. بايد اذعان واعتراف نمود؛ عدم برخورد جدي با مفسده ها، زمينه ساز مفسده هاي بزرگتر شد به طوريکه تا قبل از بروز فيش هاي حقوقي غيرمتعارف مسئلهآقازاده سالاري،تبعيضات اجتماعي،انتصابات فاميلي وحزبيدغدغه مردم بود؛ اما بي توجهي به آن امروزه مشکل حادتري را با رو شدن فيش هاي نجومي رقم زده است. درهرصورت وقتي برخورد با فساد سست شود و قبح فساد ريخته شود، فساد حالت شبه فرهنگي به خود مي گيرد و لذا دولت تدبيرو اميد كه در پايان راه خود مي باشد لازم است براي تنويرافكارعمومي صريح، بي پرده و شفاف درباره عملكرد خود دراين خصوص گزارش دهد. وصد البته ما در قبال مبارزه با فساد مسئول هستيم و همه بايد حرمت کار درست و درست کار کردن را حفظ کنيم تا اين مسأله را با جراحي هاي ماهرانه بدون حاشيه درمان و ريشه كن سازيم.