سیاست روز 30 مرداد 1398 ساعت 22:15 http://siasatrooz.ir/vdchkvnzv23nzkd.tft2.html -------------------------------------------------- در بیانیه وزارت دفاع مطرح شد عنوان : صنعت دفاعی ایران صحنه هراس و وحشت دشمنان ملت است -------------------------------------------------- متن : وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت روز صنعت دفاعی با صدور بیانیه ای نوشت؛ صنعت دفاعی ایران صحنه هراس و وحشت دشمنان ملت ایران به ویژه رژیم تروریستی و جنگ افروز آمریکاست. در ادامه بیانیه نوشته شده؛صنعت دفاعی ایران پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و خروج از حقارت وابستگی به قدرت های استکباری و رهایی از حصار مستشاران آمریکایی، با بهره گیری از عزم، اراده و ظرفیت های بومی و انگیزه جوانان اندیشمند و متخصص حوزه دفاعی و نظامی و تجارب ناشی از هشت سال دفاع مقدس و رویارویی با دشمنان جهانی در جنگ تحمیلی؛ در فاصله ای اندک با تحول و تحرک معجزه گون به نقطه بالندگی نیروهای مسلح و یکی از ظرفیت های راهبردی در حوزه بازدارندگی تبدیل گردید. دستاوردهای شگفت انگیز و اقتدار دفاعی امروز در عرصه تجهیزات و سامانه های مدرن و اطمینان بخش نظامی محصول مجاهدت در شرایط تحریم و تهدید جبهه دشمن و ایمان، باور و انگیزه های الهی و روح خواستن و توانستن ایرانی جاری در سازمان های تحقیقاتی و مراکز تولید صنعتی نیروهای مسلح کشور است.