سیاست روز 13 تير 1395 ساعت 5:41 http://siasatrooz.ir/vdchminw.23n--dftt2.html -------------------------------------------------- به بهانه افشاي حقوق‌هاي نجومي غارتگران بيت‌المال عنوان : مردم حق دارند بدانند واقعيت چيست؟ دردوماه اخيرانتشارخبر‌هاي مربوط به فيش‌هاي حقوقي ۸ ، ۹ و۱۰ رقمي از مديران دولتي كه به... -------------------------------------------------- متن : دردوماه اخيرانتشارخبر هاي مربوط به فيش هاي حقوقي ۸ ، ۹ و۱۰ رقمي از مديران دولتي كه به فيش هاي نجومي معروف شده، جنجال هاي فراواني به وجود آورده است. هرچه تعداد فيش هاي منتشره زياد مي شود گلايه هاي مردم هم افزايش مي يابد . مردم از ركودي مي گويند كه سر سفره هايشان آمده و از پول هايي حرف مي زنند كه سفره هاي ديگري را رنگين كرده است. هرچند رئيس جمهور اوايل هفته گذشته ، در واكنش به حقوق هاي نجومي مديران در دولت يازدهم ، معاون اول خود را مأمور عزل اين مديران و عودت حقوق ها به خزانه دولت كرد. افشای فیش های حقوقی نجومی مدیران دولتی و دستگاه هاي تابعه در فضای عمومی جامعه، انتقادات مردم را نسبت به عملکرد دولت درسال " اقتصاد مقاومتي، اقدام وعمل" برانگیخت تا در نهایت دولت ناچار به پیگیری در این موضوع گردد. موضوع حقوق هاي نجومي تنها يك نمونه از نابساماني ها و فسادهاي اقتصادي است كه گريبان دولت و ملت را گرفته است. دراين خصوص نكاتي ملحوظ نظراست كه در ذيل به آن ها اشاراتي خواهيم داشت: ۱- هر چند رييس جمهور به معاون اول اسحاق جهانگيري دستور پیگیری حقوق های نجومی مدیران را داده است اما این مسأله باعث نشده تا علما و چهره های سیاسی نسبت به اینگونه غارت بیت المال سکوت کنند. اين علما، دریافت حقوق های نجومی را خلاف شرع، قانون، عرف، عدالت و فلسفه انقلاب اسلامی دانسته و با یادآوری لزوم برخورد قاطع با دریافت حقوق های ده ها میلیونی توسط برخی مدیران دولتی اظهارداشته اند: نهادهای نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی دریافت حقوق های نجومی توسط برخی مدیران را بررسی کنند و نتیجه و گزارش آن را در اختیار ملت قرار دهند. ۲- موضوع دریافت حقوق های نجومی مسأله ای جزئی نیست بلکه مساله کلان ملی است که به هویت، گفتمان و فلسفه انقلاب اسلامی مربوط می شود و مسئولان نمی توانند این مساله را کوچک و جزئی جلوه دهند یا آن را توجیه کنند چون توجیه پذیر نیست. برخی افراد تلاش می کنند آن را به عنوان یک موضوع عادی توجیه کنند که این موضوع کاملاً اشتباه است. ۳- متاسفانه شلختگي، افسارگسيختگي، فرارازضابطه ها، منفعت پرستي، ترجيح منافع شخصي و گروهي و نداشتن برنامه و نگاه بلندمدت و كارشناسانه كه در دولت ها وجود داشته است و عجيب اينكه همواره حمايت گرديده؛ عوارض وخيم خود را يكي پس از ديگري نشان داده و مي دهد و جالب و گزنده آنكه برخي سوداي استفاده سياسي از آن را كرده، دانسته يا ندانسته كشتي را سوراخ مي كنند كه همه در آن نشسته ايم. براي افشاگري هاي اخيربايد چاره اي جست كه فكري به حال اصلاح اين امور نگردد هم يك آسيب به دولت زده است، هم يك آسيب به نظام و حتي جامعه خواهد زد و توفان بي اعتمادي همه چيز را در بر خواهد گرفت. اينك كه به هر حال پرده از اين زخم برداشته شده است باز هم صداقت، صراحت و سرعت واكنش دولت امري ضروري است و حتي تصور عبور از اين موج بلند بدون رسيدگي دقيق و اطمينان بخش براي مردم تصوري ساده لوحانه و خسارت ساز است. درحال حاضر اين موضوع در جامعه به شدت مطرح است و اكثريت مردم مجدانه موضوع را پيگيري مي كنند و منتظر نتيجه هستند. محروم نوازي، همدلي و همدردي با اكثريت جامعه و درك خواسته ها و تمايلات آنها خصوصا با انضباط مالي و وسواس پيرامون خزانه كشور كهنه شدني نيست. كساني كه سرگرم چرب و شيرين دنيا شده از آرمان هاي مردم و ارتقاي سطح معيشت آنها غافل شده اند قطعا به دموكراسي و پيشرفت هم كمكي نخواهند رساند. ۴- دروانفسای بیکاری روزافزون مردان و جوانان نان آورخانواده و ابراز شرمندگی مسئولان دلسوزنظام اسلامی، موضوع حقوق های نجومی مدیران دولتی که هر روز نمونه جدیدی از آن رونمایی می شود، مایه تأسف و انتقاد آحاد جامعه شده است. مسأله اصلی اینجاست وقتی که نظام اسلامی، عدالت و برخورد با تبعیض را یکی از شعارهای اصلی خود عنوان می کند و در جای جای قانون اساسی، اجرای عدالت را در اشکال گوناگون مورد تاکید قرار می دهد و اصل سوم قانون اساسی به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه تصریح می کند، دیگر نمی توان پذیرفت در چنین نظامی تفاوت حقوق کارکنان آن بیش از ده ها برابر باشد. چنین رفتارهای تبعیض آمیزی آن هم درشرایطی که اوضاع اقتصادی کشور از مصائب گوناگون رنج می برد، صدمه به اعتماد و باور عمومی به نظام اسلامی است. اعتماد و باوری که مهم ترین سرمایه نظام است و نظام تحت هر شرایطی و به هر قیمتی همواره کوشیده است از این مهم ترین سرمایه خود پاسداری کند. بنابراین نباید اجازه داد این اعتماد و سرمایه ارزشمند با ندانم کاری و طمع ورزی عده ای دچار آسیب شود. ۵- فیش حقوقی مدیران جزو اسناد محرمانه نیست و اصولی ترین راه برخورد با اینگونه مسائل، شفافیت است و بس. عزل مدیرعامل و مدیرانی ازاین دست تنها پاک کردن صورت مسئله است. عذرخواهی واقعی و قابل قبول زمانی است که دولت فیش های حقوقی مدیران خود را در دسترس عموم قرار دهند. ظاهراً خواسته زیادی نیست اما تا عملی شدن راهی طولانی در پیش دارد. در این روزهای ماه مبارک رمضان که به گفته اهل فضل یکی از وجوه آن آشنایی با درد گرسنگان و محرومان است، به جاست که همه در کار خود نظر و تأمل کنیم. شاید فیش خود را از چشم خلق خدا بتوانیم پنهان سازیم، اما پاسخی برای آن روز حساب هم فراهم کنیم که چاه ویل دنیا طلبی را پایانی نیست. ۶- انتشار فيش هاي حقوقي با ارقام عجيب و غريب، اگرچه از حيث وجود چنين مواردي ناراحت كننده بود، ولي از يك جهت مي تواند منشأ خير و بركت باشد. در واقع وظيفه همه ما است كه هر نقطه ضعف يا تهديدي را به نقطه قوت و فرصتي مناسب تبديل كنيم و قضيه فيش هاي حقوقي به طور قطع چنين ظرفيتي را دارند. حق دانستن، شفافیت را فضیلت کرده است. دیوارهای شیشه ای برای احقاق همین حق است.دانستن، حقی برای مردم و برذمه حکومت ها است. مردم حق دارند بدانند در درون قدرت چه می گذرد. ۷- قدرت ها تمایل دارند با چهره آرايش وگريم شده و پوشالی بر عرصه رسمی ظاهر شوند. نمی توان این چهره را واقعی دانست . روی واقعی قدرت ، در پس پرده مستوراست . آن چهره مستور از زواياي نهان قدرت نقاب برمی دارد و "حجاب یک سو"می نهد. لذا باید اين زواياي پنهان آفتابی شود تا آن چهره مستور برآفتاب افتد ودانستن محقق شود. مچ ارباب قدرت را تنها درپستو می توان گرفت. حق مردم است که بدانند "واقعیت" چیست و دربخش پنهان قدرت چه می گذرد. این هم حقی سنتی و دینی و هم حقی مدرن و قانونی است. هم شرع آن را بر ذمه حاکمان می نهد و هم قانون. مردم حق دارند بدانند که در فیش های حقوقی صاحبان قدرت چه می گذرد. حق دارند بدانند که دراین وانفسای اقتصادی، کارگزاران آنان چقدر سهم از ثروت ملی به ارث می برند. نهادهای نظارتی قرار بود نیابتا متولی اجرای این حق شوند. لذا مردم حق دارند بدانند این نهاد ها چه می کردند که این حقوق پایمال شد. حق مردم است بدانند میان قدرت و ناظران قدرت چه گذشته است که این چنین بر سر ثروت ملی رفته است!