سیاست روز 9 اسفند 1395 ساعت 0:45 http://siasatrooz.ir/vdchz-nw.23n6kdftt2.html -------------------------------------------------- عنوان : ترامپ چه می‌خواهد؟ آمریکا این روزها همچنان درگیر مجموعه‌ای از چالشهای درونی و بیرونی است چنانکه بسیاری بر... -------------------------------------------------- متن : آمریکا این روزها همچنان درگیر مجموعه ای از چالشهای درونی و بیرونی است چنانکه بسیاری بر این عقیده اند که دولت ترامپ ریاست جمهوری بحرانی را سپری خواهد کرد. نکته قابل توجه در سیاست های ترامپ مواضع مطرح در باب عملکردهای آن در قبال نهادهای حقوق بشر است چنانکه منابع خبری اعلام کردند دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، در نظر دارد از شورای حقوق بشر سازمان ملل که کاخ سفید آن را به رفتار مغرضانه علیه اسرائیل متهم می کند، خارج شود. حال این سوال مطرح می شود که چرا ترامپ چنین اقداماتی را در پیش گرفته و اهدافش در ورای این تحرکات چیست؟ در مرحله نخست باید به این امر توجه داشت که بسیاری از اقدامات ترامپ برای دوران اوباما و در شاکله کلی سیاست های آمریکاست چنانکه طرح خروج از بسیاری از نهادهای جهانی در زمان اوباما مطرح و سران آمریکا با ادعای اینکه کشورشان پلیس جهان نیست این امر را توجیه کردند. در نمودی دیگر دوران اوباما بودجه ۷۰ میلیارد دلاری برای به روز رسانی توان هسته ای آمریکا تصویب شد و سخنان ترامپ درباره توسعه توان هسته ای امری جدید نیست. نکته دیگر در باب رفتارهای ترامپ، پوست اندازی رفتاری آمریکا و عیان شدن چهره واقعی این کشور است. به عنوان نمونه در عرصه داخلی آمریکا سرکوب کردن مردم و آزادی های فردی و اجتماعی به شدت افزایش یافته که سرکوب معترضان به ساختار حاکم بر آمریکا و نیز محدودیت های گسترده رسانه ای از آن جمله است چنانکه ترامپ جمعه گفت: اخبار جعلی گویای حقیقت نیست، و نماینده مردم نیست و هرگز هم نخواهد بود. ما قصد داریم در این باره کاری انجام دهیم. با توجه به این شرایط آمریکا با خروج از نهادهای بین المللی از جمله شورای حقوق بشر به دنبال جلوگیری از بازخواست جهانی به جرم جنایت علیه بشریت است. به عبارتی اقدام آمریکا شاید در لوای نام حمایت از رژیم صهیونیستی صورت می گیرد اما در اصل برگرفته از فضای بحرانی داخل آمریکا و تلاش آن برای تسلط بر اوضاع با سرکوب و تشدید محدودیت های اجتماعی و فردی است. نکته مهم دیگر آنکه از اهداف جهانی آمریکا را تضعیف نهادهای جهانی و معرفی خود به عنوان تک محور تحولات جهانی تشکیل می دهد. طرح ادعاهایی نظیر خروج از سازمان ملل و یا شورای حقوق بشر نمودی از این رفتار است که با هدف تضعیف ساختار جهانی و تحمیل خواسته های آمریکا به جامعه جهانی صورت می گیرد. بر این اساس می توان گفت اقدام آمریکا در باب شورای حقوق بشر نه از روی قدرت و توان این کشور بلکه ناشی از چالشهای گسترده درونی و البته تحرکات آن علیه نظام جهانی است. روندی که نشانگر استمرار اقدامات منفی آمریکا در عرصه داخلی و جهانی و لزوم محاکمه این کشور به عنوان ساختاری سرکوبگر و تهدید کننده نظم و ثبات جهانی است.