سیاست روز 9 تير 1398 ساعت 1:00 http://siasatrooz.ir/vdci53azzt1auq2.cbct.html -------------------------------------------------- عنوان : ذوق زده نشدیم کمیسیون مشترک برجام با حضور اعضاء باقی مانده در برجام در وین در حالی برگزار شد که طرفین در کنار تاکید بر ادامه روند مذاکرات... -------------------------------------------------- متن : کمیسیون مشترک برجام با حضور اعضاء باقی مانده در برجام در وین در حالی برگزار شد که طرفین در کنار تاکید بر ادامه روند مذاکرات، خبری را منتشر کردند که به نسبت جدید نشان می داد. آن خبر اعلام اجرایی شدن اینستکس یا همان کانال مالی مشترک ایران و اروپا طی روزهای آتی است. این مساله در حالی صورت گرفته که در باب این موضوع و البته رفتار کشورهای اروپایی نکاتی چند قابل توجه است. نخست آنکه حاضران در کمیسیون مشترک برجام و البته سران اروپا در نشست گروه ۲۰ در ژاپن در قبال برجام از واژگانی قابل تامل استفاده کرده آند. ایران در برجام بماند، ایران پای میز مذاکره بازگردد، ایران از برجام خارج شود با پیامدهای سنگینی مواجه می شود.برجام موجب امنیت جهان شده و ایران نباید با خروج از برجام امنیت جهان را تهدید سازد و ... این اظهارات در حالی مطرح می شود که یک اصل در آنها پنهان می گردد و آن اینکه به اذعان جهانیان تا به امروز تنها کشور پایبند به برجام جمهوری اسلامی بوده است و طرفهای مقابل به ویژه اروپا و آمریکا هیچ تعدی را اجرا نکرده اند. بر این اساس ادعاهای ذکر شده از سوی غرب، نوعی آدرس غلط دادن به مخاطبان مبنی بر معرفی ایران به عنوان ناقص برجام است که رسما پنهان سازی بی تعهدی طرف های مقابل و کتمان تعهدپذیری ایران است این نوع موضع گیری ها قطعا نمی تواند نکته ای مثبت در ادامه راه باشد و نشانگر استمرار رفتارهای غیر اصولی طرف های مقابل است که تعهدپذیری آنها را زیر سوال می برد. دوم آنکه کشورهای اروپایی در حالی از اجرای کانال مالی سخن می گویند که گویی اقدامی بشردوستانه و امتیازی مجانی به ایران بوده تا به ادعای آنها تهران در برجام بماند. در این زمینه اولا کانال مالی بخشی از برجام نبوده بلکه گام مقدماتی اروپا برای نشان دادن تعهدپذیری و اعتمادسازی است لذا نمی تواند آن را به عنوان اجرای برجام عنوان و در ازای آن طلب امتیاز داشته باشد. تعهد برجام لغو تمام تحریم هاست نه اجرای کانال مالی آن هم برای شرکت های کوچک. لذا اروپا نمی تواند ادعا داشته باشد که ایران در ازای اجرای کانال مالی باید در برجام بهانه و یا اینکه تعلیق مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تعلیق گام به گام تعهدات برجامی را خواستار باشد. این مصوبه در ازای خلف وعده های طرف های مقابل بوده و کانال مالی گام اعتمادساز است لذا مصوبه شورا همچنان پابرجا بوده و مطالبه ملت، استمرار اجرای گام های بعدی است. نکته مهم آنکه کانال مالی صرفا در قالب دارو وغذا اقدامی غیرقابل پذیرش است. اروپا نمی تواند ادعای کانال مالی داشته باشد در حالی که آن را محدود به غذا و دارو می نامد. این اقدام در اذهان عمومی ایران را کشوری عقب مانده و نیازمند نشان می دهد که ادعایی خلاف واقع و البته گامی مهم در جنگ روانی برای خدشه دار ساختن روحیه ملی و جایگاه جهانی ایران است. سوم آنکه کشورهای اروپایی در نشست برجام و نیز در گروه ۲۰ صرفا در باب موضوع برجام و لزوما پایبندی ایران به برجام سخن گفته اند حال آنکه جهان اذعان دارد که آمریکا محور شرارت در قبال برجام بوده و باید به جرم زیر پا گذاشتن تعهدی جهانی محاکمه و بازخواست شود. نکته مهم آنکه اروپایی ها نه تنها اقدامی در این زمینه نداشته اند بلکه با آمریکا در اتهام زنی به ایران نیز همراهی کرده اند که نمود آن را در انفجار نفت کش ها در دریای عمان و نیز سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکا به حریم ایران می توان مشاهده کرد. اروپایی ها چنان رفتار می کنند که گویی ایران مجرم است و آمریکا کشوری بی گناه که رفتارش واکنش در قبال ایران است. در اصل اروپا با سکوت و حتی موضع گیری علیه ایران به حمایت از رفتارهای ضدایرانی آمریکا پرداخته اند. در کنار آنچه که ذکر شد این سوال مطرح است که چرا اروپا پس از ماه ها بی تعهدی به اجرای کانال مالی تن داده اند؟ پاسخ به این پرسش را در عملکردهای اخیر جمهوری اسلامی می توان جستجو کرد از یک سو در حوزه دفاعی در برابر تهدیدات نظامی آمریکا و اروپا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی واکنشی قاطعانه داشته که سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی نمودی از آن است. از سوی دیگر در حوزه هسته ای نیز جمهوری اسلامی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی بر تعلیق گام به گام تعهدات هسته ای به مقابله با بدعهدی های اروپا پرداخت. رویکردی قاطع که به طرف های مقابل نشان داد که ایران در پی گیری منافع خود قاطع بوده و حاضر به باج دهی نیست. بر این اساس می توان گفت که ایستادگی و مقاومت زمینه ساز وادار شدن طرف های مقابل به اجرایی ساختن کانال مالی است هر چند که این کانال مالی به معنای اجرای برجام از سوی آنها نیست و صرفا گام اعتماد سازی است. دراین شرایط ذوق زدگی در قبال کانال مالی اروپا وجود ندارد و نمی توان آن را مولفه ای برای ورود به عرصه مذاکره دانست بلکه این اقدام اروپا بیانگر این حقیقت است که مقاومت تنها راه مقابله با بی تعهدی طرف های برجامی است که اجرایی ساختن گام دوم مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره تعلیق گام به گام تعهدات برجامی مولفه ای مهم در این عرصه خواهد بود که اراده ایران برای تحقق حقوقشان را بر رخ طرف های مقابل خواهد کشید. نویسنده: قاسم غفوری