سیاست روز 18 خرداد 1398 ساعت 23:18 http://siasatrooz.ir/vdciq3azpt1aur2.cbct.html -------------------------------------------------- قاضی‌زاده هاشمی اعلام کرد عنوان : ورود دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس به پرونده افزایش حقوق‌ها -------------------------------------------------- متن : عضو هیئت رئیسه مجلس از بررسی پرونده افزایش حقوق ها در دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها و معاونت قوانین مجلس خبر داد. سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی با اشاره به اعتراض برخی نمایندگان مبنی بر اینکه بین مصوبه قانون بودجه ۹۸ و بخشنامه دولت در مورد افزایش حقوق ها مغایرت وجود دارد، اظهار کرد: ریاست مجلس به بنده ماموریت داده است تا این موضوع را بررسی کنم. از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، رئیس دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها و معاونت قوانین برای حضور در این جلسه دعوت کردیم. عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: آقایان حاجی بابایی و حاجی دلیگانی به عنوان همکارانی که به این بخشنامه اعتراض داشتند در جلسه حضور یافتند، اما از سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون برنامه و بودجه هیچ فردی در این جلسه حضور نیافت. وی اظهار داشت: دلیل عدم حضورشان در این جلسه این بود که گویا قبلاً در جلسه در کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نامه ای خطاب به رئیس مجلس تدوین شده بود اما لاریجانی آن نامه را به من برای بررسی بیشتر ارجاع داده بود که به همین دلیل این جلسه برگزار شد. قاضی زاده هاشمی گفت: دو تبصره در قانون بودجه به حقوق ها مربوط است. اول، قانون مربوط به حقوق و دوم اینکه باید این اعداد به صورت ضریب در بیاید. دوستان معتقد بودند اگر متن قانون را فقط مدنظر بگیریم کاری که اتفاق افتاده اشتباه است اما اگر متن قانون و بندها را در نظر بگیریم قابل تفسیر است. در ادامه سوالاتی مطرح شد که با توجه به صراحت متن قانون، این تبصره از قانون بودجه به خوبی اجرا شده است یا خیر؟ یا اینکه روند رای گیری در مورد بند مربوط به ضریب، قانونی بوده است یا خیر؟ وی ادامه داد: مقرر شد دیوان محاسبات به این پرونده ورود کرده، مساله را بررسی کند و در مورد روند افزایش حقوق به ما گزارش دهد، معاونت قوانین هم صحت فرایند تصویب تبصره مربوط به ضریب را بررسی کرده و مرکز پژوهش ها هم روی این مدل کار کند و به هیئت رئیسه گزارش دهد.