سیاست روز 11 تير 1391 ساعت 22:39 http://siasatrooz.ir/vdciquay.t1awz2bcct.html -------------------------------------------------- عنوان : كشور مدعي حمايت از دموكراسي بازهم رسوا شد... -------------------------------------------------- متن : كشور مدعي حمايت از دموكراسي بازهم رسوا شد چنانكه صدها نفر از مردم شهر مونترآل کانادا با شرکت در تظاهرات و پوشیدن لباس مشکی و تشييع تابوت دموکراسی، به نبود دموکراسی در این کشور اعتراض کردند.