سیاست روز 13 شهريور 1398 ساعت 22:39 http://siasatrooz.ir/vdciquazyt1azq2.cbct.html -------------------------------------------------- سخنگوی وزارت خارجه: عنوان : هفت خدمه استنا ایمپرو آزاد شدند -------------------------------------------------- متن : سخنگوی وزارت خارجه گفت هفت خدمه استنا ایمپرو شامل پنج تبعه هندی، یک روس و یک تبعه اهل لتونی به زودی آزاد و به کشورشان بازمی گردند. سید عباس موسوی عنوان کرد: مراحل قضایی و حقوقی بررسی تخلفات کشتی استنا ایمپرو انجام شد و ایران در ادامه سیاست های انساندوستانه خود از ناخدای کشتی خواست که خدمه کشتی را اگر امکان دارد پیاده کنند و بتوانند به کشورشان بازگردند. وی افزود: بر همین اساس ناخدای کشتی تصمیم گرفت ۷ نفر از خدمه شامل پنج تبعه هندی، یک تبعه روس و یک تبعه اهل لتونی با تشخیص خودش که لطمه ای به کارشان نخورد تمهیدات برای پیاده کردن آنها انجام شود. این افراد به زودی می توانند کشور را ترک کنند. سخنگوی وزارت خارجه گفت: ما با خدمه کشتی و ناخدای کشتی مشکلی نداریم، تخلفی است که خود کشتی انجام داده طبیعی بود وقتی کشتی متوقف می شود خدمه هم متوقف می شوند.