سیاست روز 30 شهريور 1396 ساعت 0:46 http://siasatrooz.ir/vdciqzazpt1auu2.cbct.html -------------------------------------------------- عنوان : مواضع خوب، ژن بد برادر داریوش سجادی با همین روزنامه خودمان - یعنی سیاست روز - مصاحبه کرده و گفته: اصولگرایان مواضع خوبی دارند اما... -------------------------------------------------- متن : برادر داریوش سجادی با همین روزنامه خودمان - یعنی سیاست روز - مصاحبه کرده و گفته: اصولگرایان مواضع خوبی دارند اما بسته بندی آنها مناسب نیست. هر چقدر مدیرمسئول نازنین سیاست روز ما را از نوشتن درباره "مواضع خوب" منع می کند به دیگران اجازه می دهد هی مواضع خوب خودشان را به رخ بکشند و تازه بسته بندی هم بکنند و در معرض دید عموم قرار بدهند. گمان می کنم مشکل ما نداشتن "ژن خوب" باشد چراکه ژن خوب هم مواضع آدم را شفاف می کند و هم اجازه می دهد با دیگران از مواضع بالا صحبت کنیم و هم مواضع ما را از گزند دیگران مصون نگه می دارد. عجالتا مقداری کشک، خریداری کرده ایم که برویم بسابیم و بعد فکر کنیم چطور می شود از راه بسته بندی مواضع، پول درآورد. به هر حال زندگی خرج دارد و صرف داشتن مواضع خوب، کافی نیست. تحلیل سیاسی: مواضع به دو دسته تقسیم می شوند: الف = مواضع خوب ب = مواضع بد مواضع خوب به دو دسته تقسیم می شوند: الف) مواضع شفاف ب) مواضع غیرشفاف مواضع شفاف به دو دسته تقسیم می شوند: الف) مواضع بسته بندی شده ب) مواضع فله ای مواضع بسته بندی شده به دو دسته تقسیم می شوند: الف) مواضع بسته بندی شده داریوش سجادی پسند ب) مواضع بسته بندی شده داریوش سجادی نپسند!