سیاست روز 21 فروردين 1398 ساعت 1:21 http://siasatrooz.ir/vdcirvazqt1au52.cbct.html -------------------------------------------------- سیاست روز تناقضات آماری را بررسی می‌کند؛ عنوان : بنویسید تورم ۲۳ درصدی بخوانید ۵/۴۷ درصدی -------------------------------------------------- متن : حسن روحانی در پنجاه و هشتمین مجمع بانک مرکزی که بود با اشاره به رشد اقتصادی در شرایط فشار اقتصادی، اعلام کرد که در شرایط تحریم قاعدتاً باید شرایط کشور ما مطلوب نباشد اما تراز تجاری ما در ۱۱ ماه اخیر مثبت است و براساس آمارها ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم و ۳۸ میلیارد دلار واردات داریم و بر همین اساس تراز ما مثبت ۵/۱ است که نشانه خوبی است. وی همچنین درباره مدعیان افزایش نقدینگی نیز با این بیان که برخی مدعی هستند نقدینگی افزایش بسیار زیادی داشته با استناد به آمار و ارقام اینگونه عنوان کرد که رشد نقدینگی تا اول دولت یازدهم از سال ۸۲ تا ۹۱ بالغ بر ۲۷ درصد بوده اما از ابتدای دولت یازدهم نقدینگی تا به امروز ۸/۲۳ درصد رشد داشته است. وی که در ۸ اسفندماه ۹۷ سخنرانی می کرد مدعی شد که تورم ماهانه در شهریور و مهر ۷ واحد درصد در یک ماه بود و در ماهی ۸/۱ درصد بوده است، البته در بهمن روند حرکت ما کاهشی نبوده است. به اعتقاد وی اگر روند کاهشی را ادامه دهیم، می توانیم تورم را کنترل کنیم. روحانی با بیان اینکه افتخار دولت یازدهم و دوازدهم این بود که سال ۹۵ تورم کشور بعد از ۲۶ سال تک رقمی شد، اعلام کرد؛ تورم امسال ۲۳ درصد شده و امسال آن امتیاز تک رقمی را از دست داده ایم. رئیس جمهور تصریح کرد: سال آینده، سال مهار تورم است. باید رشد تورم را کنترل کرده و کاهش دهیم. این رقم اعلام شده از سوی روحانی یک طرف قضیه است اما سمت دیگر داستان آنجاست که براساس اعلام مرکز آمار ایران، در اسفند پارسال تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به ۴۷.۵ درصد رسیده است. آمارهایی که نه تنها با یکدیگر همخوانی ندارد بلکه تفاوت فاحش و قابل توجهی نیز دارد و این مساله از نبود برنامه و سؤمدیریتی خبر می دهد که بی شک یک زنگ خطر جدی است و اگر در حال حاضر متولیان برای آن فکری نکنند در آینده نه چندان دور به مراتب مشکلات اقتصادی از این بیشتر خواهد شد. تناقضات آماری گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان مربوط به اسفندماه سال ١٣٩٧ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر این اساس، در اسفندماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۶۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٩ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قزوین با ٥.٤ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان شرقی با ٣.٠ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٧.٥ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان (٥٨.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (٣٩.٥ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط ١٠.٨ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ٨.٠ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اسفند ١٣٩٦ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد ٢٦.٩ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٣١.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٢١.٦ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در اسفندماه ۱۰.۱ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد افزایش نشان می دهد. خانوارهای شهری در اسفندماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۶۳.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٨ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قزوین با ٥.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان شرقی با ٢.٤ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۴۶.۶ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان (٥٦.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (٣٨.٣ درصد) است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان کردستان به طور متوسط ٩.٨ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ٨.٣ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اسفند ١٣٩٦ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری به عدد ٢٦.٦ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٣٢.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٢٢.٠ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در اسفند ماه ١٠.٠ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد افزایش نشان می دهد. خانوارهای روستایی در اسفندماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۷۰.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٥ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان با ٦.٤ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣.٣ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٢.٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان (٦٤.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (٤٢.٣ درصد) است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان به طور متوسط ١٢.٠ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ١٠.٤ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اسفند ١٣٩٦ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه برای خانوارهای روستایی کشور به ٢٨.١ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (٣٤.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٢٠.٩ درصد) است.شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در اسفندماه ١٣.١ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد افزایش نشان می دهد.