سیاست روز 20 شهريور 1397 ساعت 22:37 http://siasatrooz.ir/vdciuqaz5t1auu2.cbct.html -------------------------------------------------- عنوان : خودسوزی شهروند تهرانی را هم گردن قالیباف انداختند -------------------------------------------------- متن : زهرا نژادبهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به پیگیری ها درباره پرونده فردی که هفته پیش در مقابل شهرداری تهران خودسوزی کرد و در نهایت درگذشت اظهار کرد: این پرونده مربوط به دوره مدیریت قبلی است. وی تصریح کرد: با توجه به تغییر کاربری ملک این فرد، مدیریت قبلی پیشنهاد می دهد که رضایت ذینفعان را به دست بیاورد و همچنین با توافق بر ارائه مبلغ مورد نظر می تواند ملکش را تغییر کاربری بدهد. نژادبهرام گفت: این فرد پس از ارائه توافق ذینفعان و جلب موافقت شورای معماری - شهرسازی، برای دریافت سند اقدام می کند و شهرداری در دوره جدید با توجه به فوت یکی از ذینفعان از فرد می خواهد که رضایت ذینفعان را تجدید کند و در این اقدام ورثه نمی پذیرند و تمایلی به تغییر کاربری شان نمی دهند و این امر منجر می شود که اتفاق ناخوشایندی رخ دهد.