سیاست روز 23 مهر 1390 ساعت 20:23 http://siasatrooz.ir/vdciuyaq.t1avv2bcct.html -------------------------------------------------- عنوان : به نظرتان مشكل با همين دوچرخه سواري نمادين حل مي شود؟! -------------------------------------------------- متن : دوچرخه سواری محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست و رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری. به نظرتان مشكل با همين دوچرخه سواري نمادين حل مي شود؟!