سیاست روز 20 ارديبهشت 1391 ساعت 22:56 http://siasatrooz.ir/vdciwqay.t1apv2bcct.html -------------------------------------------------- عنوان : در جاده هاي كشور سرويس بهداشتي وجود ندارد يا خراب است! «جرايد» -------------------------------------------------- متن :