سیاست روز 17 شهريور 1391 ساعت 20:40 http://siasatrooz.ir/vdciwqay.t1aqw2bcct.html -------------------------------------------------- عنوان : بعضي‌ها فقط پول مي‌گيرند و هيچ كاري براي ورزش انجام نمي‌دهند! -------------------------------------------------- متن :