سیاست روز 6 مهر 1390 ساعت 19:30 http://siasatrooz.ir/vdciypaq.t1avw2bcct.html -------------------------------------------------- عنوان : بچه ها از مدرسه آمده اند توي كلاس درس شهدا -------------------------------------------------- متن : بچه ها از مدرسه آمده اند تا توي كلاس درس شهدا ايثار و مقاومت و خدايي بودن را ياد بگيرند.