سیاست روز 12 مرداد 1388 ساعت 13:01 http://siasatrooz.ir/vdcizwar.t1ar32bcct.html -------------------------------------------------- عنوان : 8 روستا از توابع تالش و رضوانشهر صاحب برق شدند -------------------------------------------------- متن : گروه شهرستانها- در مراسم بهره برداري از اين طرحها كه محمدياري نماينده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس شوراي اسلامي، فرمانداران شهرستانهاي تالش و رضوانشهر و جمعي از مسئولان محلي حضور داشتند، روستاهاي گيلانده، ليربسك، لواچال و شاهميلرزان از توابع شهرستان تالش و اسالم برقدار و 301 خانوار از روشنايي برق بهرهمند شدند. به گزارش روابط عمومي توزيع برق استان گيلان، در اين مراسم برق روستاهاي انگولش، چاخ، چروده و اندل از توابع شهرستان رضوانشهر نيز تامين و 265 خانوار روستايي به شبكه سراسري برق كشور پيوستند. اين خبر ميافزايد: براي برقرساني به اين روستاها بيش از 41 كيلومتر شبكه فشار متوسط و 29 كيلومتر شبكه فشار ضعيف هوايي احداث و 26 دستگاه ترانسفور ماتور نصب و راه اندازي شده است. هزينه اجراي اين طرحها بالغ بر 17 ميليارد و 660 ميليون ريال از محل اعتبارات ملي و استاني تامين شده است.