سیاست روز 22 مهر 1399 ساعت 22:22 http://siasatrooz.ir/vdcizwazqt1azy2.cbct.html -------------------------------------------------- عنوان : دروغ سنج می سازیم مثل کارت ملی که بالاخره ساختیم معاون اطلاهات راه های کشور: کسی گوش شنوا ندارد و مردم به... -------------------------------------------------- متن : معاون اطلاهات راه های کشور: کسی گوش شنوا ندارد و مردم به محض اینکه تعطیلاتی را پیش روی خود می بینند برای سفر برنامه ریزی کرده و به جاده ها هجوم می آورند. با توجه به این نکته که راهداری کشور می تواند به آسانی جاده ها را ببندد و اینکار را نمی کند کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ الف) پول عوارض راهداری ها از عسل هم شیرین تر است. ب) جان مردم فدای یک روز درآمد عوارضی جاده های مملکت ج) باید مردم را بکشند تا خیال این وزارت راهی ها راحت بشود. د) من نبودم دستم بود و تقصیر آستینم بود. عضو هیئت رئیسه مجلس: رئیس جمهور هفت ... است که در قرنطینه به سر می برد و باید هر چه سریع تر از قرنطینه خارج شود و به فکر حل مشکلات مردم باشد. نقطه چین بالا را با گزینه صحیح تکمیل کنید. الف) قرن ب) سال ج) ماه د) روز برادر قدیری ابیانه: شورای نگهبان از خارج دستگاه دروغ سنج وارد کند و هر کسی که خواستار حضور در انتخابات ریاست جمهوری شد، پیش دستگاه حرف بزند تا بلکه دروغ هایش آشکار شود. ما از این انشا نتیجه می گیریم که ... الف) سطح اعتماد به نفس مقامات ما آنقدر کم است که حتی یک درصد هم فکر نمی کنند ممکن است دروغ سنجی ایرانی هم تولید بشود. ب) اگر این دستگاه را وارد کنند باید هزاران نفر خارج شوند. ج) از بس مسئولان ما دروغ نمی گویند این دستگاه دروغ سنج همانطور آکبند می ماند. د) هر سه گزینه فوق غلط است.