سیاست روز 3 دی 1397 ساعت 23:31 http://siasatrooz.ir/vdcj8aevhuqeytz.fsfu.html -------------------------------------------------- عنوان : همسایه‌ها یاری کنید تا من مسکن‌سازی کنم وزیر مسکن: اگر مردم در ساخت و تحویل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر و ۴۰۰ هزار واحد جدید مشارکت... -------------------------------------------------- متن : وزیر مسکن: اگر مردم در ساخت و تحویل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر و ۴۰۰ هزار واحد جدید مشارکت کنند، چرخ تولید مسکن در کشور به حرکت در خواهد آمد. ما از این انشا نتیجه می گیریم که ... الف) خرج که از کیسه میهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود ب) همسایه ها یاری کنید تا من مسکن سازی کنم ج) خسته نشی ایشالا چشم نخوری ماشالله د) هر سه گزینه فوق صحیح است ایضا وزیر مسکن: احداث واحد مسکونی توسط مردم یا شرکت های ساختمان سازی که در این محدوده ها فعال هستند و اصطلاحا به آن ها توسعه گر گفته می شود، صورت می گیرد. به نظر شما در آینده به این "توسعه گر"ها چه می گویند؟ الف) غارتگر بیت المال ب) رانت خواران ناجوانمرد ج) زمین خواران بی چشم و رو د) مفسدان اقتصادی همچنان وزیر مسکن: من مسکن را با پسوند قبول ندارم. منظور ایشان از پسوند کدام گزینه زیر است؟ الف) مسکن با مقاومت در برابر زلزله دو ریشتری ب) مسکن مهر ج) مسکن بساز و بندازی د) مسکن با دوغ اضافه