سیاست روز 12 بهمن 1390 ساعت 20:10 http://siasatrooz.ir/vdcjaiea.uqevyzsffu.html -------------------------------------------------- عنوان : بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان... -------------------------------------------------- متن : آمده موسم فتح ایمان شعله سر زد افق نور ایمان در دل بهمن سرد تاریخ لاله سر زد ز خون شهیدان لاله ها قامت سرخ عشقند سرنوشت تو با خون نوشتند پیکر پاکت ای جان به کف را از ازل با شهادت سرشتند بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان”