سیاست روز 1 آذر 1391 ساعت 19:53 http://siasatrooz.ir/vdcjixea.uqeomzsffu.html -------------------------------------------------- عنوان : و کربلا همچنان جاري است چند روزي است كه بغض گلويش را رها نمي‌كند. هميشه انگار مي‌كرد كه فرزندش پاره تنش، خردسالي است... -------------------------------------------------- متن : چند روزي است كه بغض گلويش را رها نمي كند. هميشه انگار مي كرد كه فرزندش پاره تنش، خردسالي است. او باور نداشت كه فرزندش استخوان تركانده و رشيد شده است. همان چند روز پيش بعد از نماز، پسرش پيش او آمد و با قدري تامل پرسيد: مگر نه اين است كه حسين(ع) نوه پيامبر(ص) بود مگر نه اينكه پيامبر سال هاي سال جور تربيت عرب و عجم را كشيده بودند؟ پس چه شد كه بعد از پيامبر(ص) همين قوم عرب با امام حسين(ع) و يارانش آنچنان كردند؟ پايان بخش سخنان پسر هم شعري بود كه به تازگي ياد گرفته بود و اين بار خطاب به پدر پرسيد: به كربلا كفن مگر به غير بوريا نبود؟ حسين تشنه لب مگر عزيز مصطفي نبود؟ حالا چند روز بود كه بغض گلويش را گرفته بود كه ما براي فرزندانمان چگونه تاريخ اسلام و تشيع را بازگو كرده ايم و چگونه آنها را از آنچه شد و آنچه كه موجب شد تا رخدادهاي تاريخ اسلام يكايك رخ دهد، مطلع كرده ايم؟ او حالا مانده است تا اين بار براي پسرش چگونه بگويد كه چه شد امام حسين(ع) كه روزگار خردسالي را در دامان پيامبر گذراند و محبت پيامبر(ص) بر حسنين را همه ديدند، چگونه پس از حدود تنها ۵۰سال از رحلت پيامبر، اعرابي كه به دست پيامبر مكرم اسلام(ص) به شرف اسلام درآمده بودند و در ميانشان هنوز بودند كساني كه پيامبر را درك كرده بودند و محبت هاي پيامبر آخرالزمان را ديده بودند و پاي منبر رحمت للعالمين آداب مسلمان زيستن را آموخته بودند و از چشمه جوشان معرفت آنكه براي تمام كردن مكارم الاخلاق مبعوث شده بود جام ادب خويش پر نموده و سر كشيده بودند، در محرم سال ۶۱ ه.ق آنچنان جسارت يافته بودند كه تيغ نامهرباني بر امام زمان، دردانه فاطمه زهرا(س) كشيده و راه را بر حضرت امام حسين(ع) و خاندان و يارانش در دشت كرب بلا بسته بودند و قاطع الطريق فرزندان و نوادگان پيامبر(ص) و فاطمه زهرا(س) شده بودند. اعراب كه سابقه دوران گذر ايشان از عصر جاهليت همين چند دهه حيات و نبوت حضرت محمد(ص) بود چگونه به اين شقاوت رسيدند كه از روز هفتم محرم سال ۶۱ بر كارواني كه ره بسته بودند، آب حرام نمودند و لب هاي تفتيده آل يس را تشنه جرعه اي آب نمودند؛ آبي كه مهريه حضرت زهرا(س) است. بر اين قوم جفاكار چه آمد، آنها كه سال هاي سال نه چندان دور، از آب وضوي پيامبر(ص) تبرك مي جستند، اينك گوش هايشان كر شده بود و چشم هايشان كور شده بود و از فهم كلام امام زمان و نوه پيامبر مكرم اسلام عاجز مانده بودند. مگر آنها كشته شدگان بدر و احد و خندق را نديده بودند؟ مگر آنها با اين خاندان غريبه بودند؟ مگر آنها بارها تحير خلفا و مردم را در برابر علم و دانش و تقواي اميرالمومنين(ع) نديده بودند؟ مگر آنها نديده و نشنيده بودند كه عمر بارها در جمع اعلام نموده بود كه عمر هلاك مي شد اگر علي نبود؟ مگر حسين(ع) فرزند علي(ع) نبود كه هلاك كننده عمربن عبدود و فاتح خيبر كه ديگران از فتحش عاجز مانده بودند. مگر آنها به مكر معاويه و عمروعاص در صفين آزموده نشده بودند؟ مگر نه كه آنها كامشان طعم تلخ جهل خوارج را چشيده بود و پس از مرگ علي(ع) وا عليا سر داده بودند؟ مگر نه اينكه آنها كه به خدعه معاويه، امام حسن(ع) را تنها رها كردند تا او صلح با حاكم جائر فتنه برانگيز، معاويه، را براي صلاح امت اسلام بپذيرد؟ آيا تمام اين تجربه ها انبان تجارب تلخ قوم عرب را مالامال نكرده بود كه حالا آنها بدانند و بفهمند كه در برابر كلام بليغ و فصيح امام زمان حسين بن علي(ع) چه بشنوند و چه ببينند؟ پس چرا هرچه امام آنها را اندرز داد و اين اندرز را تا آخرين لحظه از حيات شريفشان هم ادامه دادند، كر و كور او را نظاره كردند كه هيچ، شمشيردار با شمشير آخته بر ساحت مقدس امام و ياران و خاندانش تاخت و نيزه دار با نيزه و آنها كه سلاح نداشتند دامن هايشان را از سنگ پر كردند تا شايد به درانداختن سنگي به سوي خاندان عصمت و طهارت، در اين معركه حضوري داشته باشند؟ راستي آيا اگر اين قوم با امام حسين(ع)، ابرمردي آسماني در نزاع درآمده بودند پس به راستي چرا تاريخ الكن مانده است از بازگويي آنچه بر علي اصغر(ع)، رضيع صغير دشت كرب بلا گذشت؟ شش ماهه اي كه تيغ كين و جهل و شقاوت از كمان جهيد و با گلوي آن طفل شش ماهه كاري كرد كه زبان از گفتنش قاصر است و قلم ناتوان از نوشتنش. مگر شيرخوار شش ماهه با چقدر آب سيراب مي شد كه جفاكاران از آب بر او امتناع كردند و روي سفاكان جهان را به كرده خويش سپيد نمودند تا ابدالدهر ننگ شقاوت بر چهره آنها باشد؟ آيا عزيز زهرا در دشت كرب بلا مي بايست تاوان كدام گناه ناكرده را مي پرداخت كه يارانش يكايك در پيش چشمانش در خون خويش درغلطيدند و آنگاه خاندانش، علي اكبرش كه شبيه ترين افراد به پيامبر مكرم اسلام(ص) در خلق و خو بود، قاسم(ع) يادگار امام حسن(ع) و بزرگ جانباز كرب بلا، نماد غيرت و شجاعت و ادب حضرت ابوالفضل العباس(ع) پس از اظهار شجاعت و مردانگي يكايك، تشنه كام جرعه نوش شهادت شدند و از ثري به ثريا پر كشيدند در حالي كه بزرگ ترين دلواپسي آنها اين بود كه پس از ما با امام حسين(ع) چه خواهند كرد؟ تاريخ بايد پاسخگو باشد كه چرا در روز عاشورا امام حسين(ع) كهنه ترين لباس را پوشيد و آن را نيز خود پاره تر نمود. مگر در عاشوراي سال ۶۱ ه.ق در كربلا چه غوغايي به پا بود كه بايد چنين مي كرد؟ به راستي به كربلا كفن مگر به غير بوريا نبود؟ حسين تشنه لب مگر عزيز مصطفي نبود؟ اما آيا حالا و پس از گذشت هزار و سيصد و هفتاد و دو سال چرا هنوز گويي اين خون هاي جاري آل طه در كربلا تازگي دارد؟ چرا هنوز هم مي توان نواي هل من ناصر ينصرني امام حسين(ع) را شنيد؟ امامي كه اگر چه تشنه آب بود و تشنه كام جان داد، اما بيش از تشنگي به آب، تشنه لبيك بود و اين تشنگي به لبيك در طول دوران تاريخ ادامه دارد. دوراني كه هنوز و با گذشت بيش از سيزده سده از بزرگ ترين و هولناك ترين فاجعه انساني هنوز هم طفلاني به جفا جان مي بازند و الدوره ها در برابر چشمان پدرانشان كشته مي شوند و نوباوگاني ناكام، اسير قهر و غضب ددمنشان مي شوند و ظلم و جفاي ستمكاران خواب آرام را از ملت هاي مستضعف ربوده و صلح و آشتي را در فرهنگ لغات رو به انقراض نگاشته است.