سیاست روز 7 دی 1396 ساعت 2:34 http://siasatrooz.ir/vdcjm8evhuqeyxz.fsfu.html -------------------------------------------------- عنوان : هشدار همه‌جانبه رهبر انقلاب رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در سخنانشان گرچه نامی از فرد و شخصی نیاوردند اما گستره و فراگیری سخنان ایشان می‌تواند شامل حال بسیاری از... -------------------------------------------------- متن : رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در سخنانشان گرچه نامی از فرد و شخصی نیاوردند اما گستره و فراگیری سخنان ایشان می تواند شامل حال بسیاری از مخاطبانی باشد که هم مسئولیت دارند و هم ندارند. حضرت آیت الله خامنه ای آنقدر شفاف سخن گفتند که نیازی به نام بردن از فرد یا افرادی که روی سخن ایشان بودند نبود، اشاره و کنایه ها، رنگ و بوی طعنه نداشت و مستقیم به فرد یا افرادی بود که به خاطر برخی سیاست ها و رفتارها باعث شد تا ایشان هشدار بدهند. شاید بسیاری در کشور از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیده باشند که روی سخن ایشان تنها رئیس دولت نهم و دهم بوده است، ما نیز چنین برداشتی را داریم اما او تنها مخاطب سخنان حضرت آیت الله خامنه ای نبود، بلکه افراد و شخصیت های پیش از او که مسئولیت داشتند و حتی آنهایی که هم اکنون هم مسئولیت دارند، مخاطب هستند. آنجا که رهبر معظم انقلاب به سخنان حضرت امام(ره) اشاره می کنند و از ایشان نقل می کنند که؛ ملاک حال فعلی افراد است و هیچکس ضمانت درست بودن تا دم مرگ را ندارد، همان نکته مهم و کلیدی سخنان ایشان در روز گذشته است. اگر فردی پیش از این رفتار و کردار انقلابی داشت، براساس حال آن زمان محک زده شده بود، اما اکنون اگر حال فعلی او همچون گذشته نیست، تغییر کرده و رفتار و کردار غیرانقلابی و حتی همراهی با صدای دشمن از آن به گوش می رسد، غیر قابل تحمل و غیر قابل اعتماد خواهد بود. مگر آن که با اصلاح رفتار، خلاف آن را ثابت کند. پس از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی باید فرصت کوتاهی به چنین افرادی داد تا شاید به اصلاح رویه ای که در پیش گرفته اند اقدام کنند و به خویشتن خویش که نه، به آرمان های انقلاب، امام(ره)، رهبری و مردم بازگرداند. چنین افرادی هنگامی که در مسند قدرت و دارای پست و مقام بودند، سعی می کردند در چارچوب آرمان های انقلاب حرکت کنند، هر چند همان ها در مقاطعی در مسئولیت، زیان هایی نیز به کشور وارد کرده اند، اما پس از آن که از گردونه قدرت و مسئولیت بیرون رفتند، به گفته رهبر انقلاب مخالف خوان شدند، چرایی این تحول را می توان در قدرت طلبی جست وجو کرد. بی شک قدرت مزه شیرین و دلچسبی دارد، هر کسی را نمی توان به قدرت رساند، داشتن ظرفیت لازم برای دستیابی به قدرت و مسئولیت، در هر فرد و شخصی وجود ندارد، به همین خاطر است که برخی از چنین افرادی پس از دوری از قدرت، دلتنگی سراغشان آمده و آنها را وادار به رفتارهای ساختارشکنانه می کند که به مخالف خوانی و همراهی با دشمنان کشیده می شود. بازخوانی سخنان رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه ۲۹ خرداد سال ۱۳۸۸ می تواند به سخنان روز گذشته ایشان ارتباط داشته باشد، حضرت آیت الله خامنه ای در آن خطبه نماز جمعه فرمودند؛ نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است در آن زمان رئیس جمهور از خود رفتاری انقلابی و در چارچوب آرمان های انقلاب بروز داده بود، اما اکنون مصداق سخن حضرت امام(ره) گشته که ملاک حال فعلی افراد است. چنین افرادی که زمانی مسئولیت داشتند و به فرموده رهبر انقلاب، کسانی که امکانات کشور در اختیارشان هست و یا بوده، حق ندارند علیه کشور حرف بزنند اکنون باید پاسخگوی عملکرد خود در زمان مسئولیت و قدرتی که در دست داشتند، باشند. شاید بتوان چنین افرادی را انقلابی نما دانست، انقلابی نمایی در تضاد با انقلابی گری و انقلابی ماندن است، اگر افراد در طول خدمت خود همچنان توانستند انقلابی بمانند و پس از آن نیز از آن عدول نکنند، آنگاه است که می توان بر روی آنها برای آینده نیز حساب باز کرد. حتی در فتنه ۸۸ نیز افرادی که مسبب آن بودند، مخاطب سخنان رهبر معظم انقلاب هستند. آنهایی که پیش از فتنه مسئولیت های مهمی را در نظام اسلامی برعهده داشتند، با بی بصیرتی و بی تقوایی خود، شرایطی را برای کشور ایجاد کردند که باعث هزینه های بسیاری برای کشور و مردم شد و هنوز هم تبعات آن ادامه دارد. شاخص همان است که حضرت امام(ره) فرمودند و حضرت آیت الله خامنه ای نیز روز گذشته به آن اشاره کردند، ملاک حال فعلی افراد است، اگرچه شاید در گذشته خدماتی هم داشته باشند. ورود رهبر معظم انقلاب به موضوعات و مسائلی که چندی است کشور را درگیر خود کرده، شاخصی است برای آن که آن افراد پس از این مواضع خود را تغییر دهند یا بر همان مواضع پافشاری کنند، بستگی به عمق بصیرت، تقوا و انقلابی گری و انقلابی ماندن آنها دارد. نویسنده: محمد صفری