سیاست روز 23 مرداد 1390 ساعت 19:24 http://siasatrooz.ir/vdcjmiem.uqeamzsffu.html -------------------------------------------------- عنوان : آب بازي در آب هاي آلوده -------------------------------------------------- متن : ببخشيد كه سوژه مان تكراري است، اما اين اتفاقي است كه همچنان تكرار مي شود. آب بازي در آب هاي آلوده...