سیاست روز 16 تير 1398 ساعت 21:40 http://siasatrooz.ir/vdcjohevauqeyaz.fsfu.html -------------------------------------------------- رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ: عنوان : هیچ کشوری تحت فشار مذاکره نمی‌کند -------------------------------------------------- متن : رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در پایان ضرب الاجل ایران در ارتباط با توافق هسته ای گفت که آمریکا دست از اعمال فشار بر نمی دارد و جای تعجب ندارد که ایران هم در چنین شرایطی حاضر به مذاکره نیست. ولفگانگ ایشینگردر پاسخ به اینکه آیا این ضرب الاجل تهدید بود یا در خواست کمک؟ ایشینگر گفت؛ هر دوی اینها بوده است. این اقدام تلاشی بود تا افکار جهانی را متوجه فشارهایی بکند که ایران تحمل می کند و اعلامی بود مبنی بر اینکه چنین اقداماتی بی پیامد نخواهد ماند. همچنین تلاشی بود که توجه سه کشور اروپایی در توافق هسته ای با ایران را به زیان های ناشی از تشدید تحریم های آمریکا جلب کنند. وی در پاسخ به اینکه آیا کشورهای دیگر برجام می توانند بدون آمریکا این توافق را نجات دهند، گفت: در حال حاضر نه کاخ سفید و نه کنگره نمی خواهند که دست از لجاجت بردارند و تحریم ها را کاهش دهند.