سیاست روز 16 بهمن 1390 ساعت 19:37 http://siasatrooz.ir/vdcjoiea.uqevhzsffu.html -------------------------------------------------- عنوان : آزادی بیان؛ اسلامی یا غربی؟ آزادی بیان به معنی حق نشر و ارائه مفاهیم و اطلاعات، حدود ۶۰ سال است که وارد اسناد و معاهدات بین‌المللی شده است... -------------------------------------------------- متن : آزادی بیان به معنی حق نشر و ارائه مفاهیم و اطلاعات، حدود ۶۰ سال است که وارد اسناد و معاهدات بین المللی شده است. اما حقیقت آن است که عمری بیش از ۶۰ سال دارد. به این مفهوم در قالب ها و در معانی متعددی در کتیبه ها و منشور های باستانی و همین طور در ادیان و مذاهب مختلف - چه آسمانی و چه مصنوع بشر- پرداخته شده است. اما اگر بخواهیم فقط اسناد بین المللی امروزی را بررسی کنیم باید به دهه ۴۰ میلادی و سال های پس از جنگ جهانی دوم برگردیم. پس از دو جنگ فراگیر و کشته شدن هزاران نظامی و غیر نظامی و ویرانی شهر ها، دولت مردان کشور های درگیر در جنگ، تصمیم گرفتند برای جلوگیری از جنگ های بعد، حقوق و وظایفی را برای ملل جهان تدوین کنند و یکی از مواردی که به آن پرداختند موضوع آزادی بیان و همین طور موضوع آزادی مذهب و عقیده بود که با آزادی بیان ارتباط نزدیکی داشت. بنابراین، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر برای اولین بار در قرون اخیر در سطح بین المللی به موضوع آزادی بیان پرداخت. طبق این ماده، هر كس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. در مطالعه این ماده، دو مطلب حائز اهمیت است: ۱. این ماده به تبعیت از اصل اعلامیه، فقط یک اعلام است، جنبه توصیه ای دارد و هیچگونه اجباری در رعایت آن برای دولت ها وجود ندارد. ۲. طبق این ماده، فرد هر مفهومی را در هر زمان و مکانی و به هر نحوی می تواند بروز دهد و کسی - ولو این که با بروز این مفاهیم، حقوق او خدشه دار شود- حق تعرض به او را ندارد. شاید یکی از دلایل تدوین معاهدات بین المللی و منطقه ای بعدی در زمینه حقوق بشر که به مقوله آزادی بیان نیز می پرداختند، همین موارد باشد. برای مثال می توان به ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بیانیه حقوق بشر وین، بند ۱۱ اعلامیه هزاره، بند الف از ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، ماده ۱۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده ۹ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم اشاره کرد. به عنوان نمونه، ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آزادی بیان را این گونه تعریف و مشخص کرده است: ۱. هر کس حق دارد که نظرات خود را بدون دخالت و مانع دیگران بیان دارد . ۲. هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقایدی، بدون توجه به چگونگی ارائه آن بطور زبانی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا به هر وسیله دیگری که خود انتخاب می کند، می باشد . ۳. اعمال حقوق ارائه شده در بند ۲ این ماده که همراه با وظایف ویژه و مسئولیت ها می باشد، ممکن است که تابع محدودیت های معینی قرار گیرد. این محدودیت ها، فقط باید بنا به ضرورت های ذیل و به وسیله قانون انجام گیرد: الف) برای احترام حقوق و حیثیت دیگران ب) حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومی. این کنوانسیون و سایر کنوانسیون هایی که اشاره شد، علاوه بر محفوظ دانستن حق آزادی بیان و ابراز عقیده، این حق را به شرایطی از قبیل احترام حقوق حیثیت دیگران، امنیت ملی، اخلاق عمومی و ممنوعیت ترغیب به جنگ و یا تنفر ملی- نژادی- مذهبی را می توان در این کنوانسیون ها یافت. این دسته از کنوانسیون ها با قرار دادن محدودیت هایی برای آزادی بیان، پیشرفت خوبی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته اند و همین طور فقط اعلامیه نبوده، برای کشور های پذیرنده این پیمان ها لازم الاجرا هستند. اما شرایط اعلام شده، کاملاً نسبی و کلی هستند و دست قانون گذار برای تفسیر آنها باز است. در نتیجه نمی توانند یک محدوده معین و مشترک را برای اجرا در همه کشور ها ارائه دهند. علاوه بر این، در تفسیر این شرایط توسط قانون گذار در هر کشوری، نمی توان منفعت طلبی یا بی طرف نبودن احتمالی قانون گذار را فراموش کرد. برای مثال می توان به قضیه کاریکاتور های موهن پیامبر اسلام در دانمارک و تکرار آن در کشور های دیگر و همین طور انتشار کتاب آیات شیطانی در انگلیس و از طرف دیگر به ممنوعیت تحقیق و نشر اطلاعات پیرامون هولوکاست اشاره کرد. علاوه بر این، بسیاری از کشورها صرفاً تبلیغ علیه دین اکثریت را جرم می دانند. حال آنکه طبق همین کنوانسیون ها، هرکس در انتخاب مذهب و انجام اعمال آن در خلوت و در اجتماع، آزاد است و کسی حق تعرض به عقاید او را ندارد. اما دسته دیگری از این کنوانسیون ها، کنوانسیون اسلامی حقوق بشر است که با محق دانستن همه انسان ها در زمینه آزادی بیان، این حق را نه به قرارداد های نسبی بلکه به قوانین مذهبی و شرعی دین اسلام مشروط کرده است طبق ماده بيست و دوم این کنوانسیون: الف) هر انساني حق دارد نظر خود را به هر شکلي که مغاير با اصول شرعي نباشد آزادانه بيان دارد. ب) هر انساني حق دارد براي خير و نهي از منکر بر طبق ضوابط شريعت اسلامي دعوت کند. ج) تبليغات يک ضرورت حياتي براي جامعه است و سوء استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و کرامت انبيا يا به کارگيري هر چيزي که منجر به ايجاد اختلال در ارزش ها يا متشتت شدن جامعه يا زيان يا متلاشي شدن اعتقاد شود، ممنوع است. د) برانگيختن احساسات قومي يا مذهبي و يا هر چيزي که منجر به برانگيختن هر نوع حس تبعيض نژادي گردد، جايز نيست. بند الف این ماده، آزادی بیان را مشروط به مغایر نبودن با اصول شرعی می نماید و همین دو کلمه، موازین دقیق و مشخصی را برای محدود ساختن آزادی بیان فراهم می آورد. علاوه بر این، منشأ صدور این قوانین، موجودی فراانسانی است و طبق اعتقادات مسلمانان خلل و نقصی در این قوانین وجود ندارد. حال آنکه در کنوانسیون های دیگر، تضمینی برای جامع بودن این شرایط وجود ندارد. به روز شدن این قوانین و تدوین هرروزه کنوانسیون های جدید، خود شاهد این مدعاست. البته واضح است که با توجه به اکثریت مسیحی در کشور های غربی، پذیرش این کنوانسیون توسط آنان امری دور از انتظار است. اما با توجه به نظام سکولار حاکم بر این کشورها و همین طور نبود احکام جامع اجتماعی در دینی که امروزه از آن به عنوان مسیحیت یاد می شود، امکان تدوین کنوانسیونی مشابه در غرب امکان پذیر نیست. البته پس از گذشت حدود ۲۰سال از تدوین کنوانسیون اسلامی حقوق بشر، هنوز این کنوانسیون در حد یک اعلامیه باقی مانده است و کشورهای پذیرنده، الزامی برای رعایت آن ندارند. علی اکبر بخشی