سیاست روز 30 ارديبهشت 1394 ساعت 0:08 http://siasatrooz.ir/vdcjy8eh.uqe8azsffu.html -------------------------------------------------- آمريكا همچنان بهانه‌تراشي مي‌كند عنوان : استمرار تحريم با ساختن مولفه‌هاي جايگزين سياست‌هاي آمريكا نشان مي‌دهد كه اين كشور صرفا يك اصل را مي‌شناسد و آن تسليم شدن در قبال رابطه است... -------------------------------------------------- متن : سياست هاي آمريكا نشان مي دهد كه اين كشور صرفا يك اصل را مي شناسد و آن تسليم شدن در قبال رابطه است. بر اساس اين نگرش نيز آمريكا هرگز روابط متوازني با كشورها نداشته و همواره سعي در مطيع سازي آنان داشته است چنانكه اين روند را در روابط اين كشور با اروپا نيز مي توان مشاهده كرد. تا زماني كه اين كشورها مطيع آمريكا باشند به روابط با آنها مي پردازد و هر زمان مطالبه اي مغاير با خواست آمريكا داشته باشند با عناوين مختلف مورد بازخواست قرار مي گيرند. به عنوان نمونه آمريكا هر زمان كشوري را تحريم مي نمايد، كشورهاي اروپايي را نيز در جمع كشورهاي ملزم به اجراي تحريم ها قرار مي دهد كه عملا لطمه هاي بسياري به اقتصاد اين كشورها وارد مي سازد. بر اين اساس مقوله حفظ چارچوب تحريم هاي اعمال شده عليه كشورها به عنوان ابزاري فراگير براي آمريكا داراي اهميت است. در اين شرايط آمريكايي ها سياست مولفه هاي حاشيه اي براي اعمال و حفظ تحريم ها را در دستور كار دارند. رفتاري كه نمود عيني آن را در قبال جمهوري اسلامي ايران مي توان مشاهده كرد. بخشي از اين سياست را دادن نقش برتر جهاني به كنگره تشكيل مي دهد. آمريكا چنان وانمود مي سازد كه كنگره از هر مرجع جهاني بالاتر است و تصميم گيرنده نهايي آن است. نمود عيني اين امر را در باب ادعاي آمريكا مبني بر حفظ ساختار تحريم هاي ايران تا زمان راستي آزمايي براي كنگره تشكيل مي دهد. آمريكا مقام كنگره را حتي از شوراي امنيت بالاتر برده تا با اين ادعا بتواند ساختار تحريم هاي ايران را حفظ نمايد. البته مقوله هايي مانند حقوق بشر و تروريسم نيز از بهانه هاي قديمي آمريكا براي اعمال تحريم عليه كشورها است. محور مهم جديدي كه آمريكا براي حفظ و اعمال تحريم ها در دستور كار دارد مولفه سايبر است. رفتارهاي آمريكا نشان مي دهد كه اين كشور به دنبال بهره گيري از ادعاي تهديدات سايبري براي اجراي سياست هاي توسعه طلبانه است. ژنرال کیت الکساندر که در یک دهه گذشته مسئولیت جنگ سایبری در آمریکا را در اختیار داشته، گفته است: بزرگترین تهدیدی که وجود دارد، حمله ای فاجعه بار به زیرساخت های انرژی است. ما برای چنین چیزی آماده نیستیم. الکساندر گفته ۵ بازیگر اصلی در عرصه سایبری وجود دارند که می توانند دست به حملات سطح بالا بزنند؛ ایالات متحده، انگلستان، اسرائیل، روسیه و ایران. لازم به ذكر است در سند دفاع سایبری آمریکا هم، روسیه، چین، کره شمالی و ایران به عنوان تهدیدات سایبری معرفی شده و پیشنهاد شده برای مقابله با آن ها از اقداماتی چون اعمال تحریم استفاده شود. مجموع اين اقدامات در حالي صورت مي گيرد كه بررسي تحولات عرصه جنگ سايبري نشان مي دهد آمريكا اولين كشوري است كه در اين حوزه فعاليت داشته و بسياري از طرح هاي نظامي و سلطه گرايانه خود را با ابزار جنگ سايبري اجرا كرده است كه استفاده از ويروس استاكس نت عليه فعاليت هاي هسته اي ايران نمودي از اين امر است. آمريكايي ها اكنون برآنند تا از مقوله تهديدات سايبري به عنوان بهانه اي براي اقدام نظامي جديد در جهان استفاده نمايند در حالي كه از مولفه هاي آن استفاده از ابزارهاي جانبي به جاي نيروي نظامي مستقيم است. دوم آنكه آمريكا به دنبال اجراي سياست تحريم عليه كشورها است در حالي كه براي توجيه اين رفتار بايد بهانه اي جديد داشته باشد. پاسخگويي به تهديدات سايبري بهانه جديد آمريكا براي تحقق اين امر مي باشد. به عبارتي آمريكا كه با درخواست جهاني براي لغو تحريم هايش عليه كشورها مواجه است با رويكرد به ادعاي تهديدات سايبري به دنبال توجيه عدم لغو و حتي افزايش تحريم ها است. به هر تقدير آنچه مسلم است آنكه آمريكا طرحي براي تغيير رفتارهايش ندارد و كنار نهادن يك ابزار به منزله حذف آن نمي باشد بلكه آمريكا با مولفه هاي جايگزين به دنبال استمرار سياست هاي گذشته است كه نمود عيني آن را در ايجاد بهانه هاي جديد براي اعمال تحريم عليه كشورها مي توان مشاهده كرد. رفتاري كه راهكار مقابله با آن رويكرد به اقتصاد مقاومتي و چشم نداشتن به مقوله رفع تحريم ها براي رسيدن به اهداف اقتصادي است.