همه تیترهای یک روزنامه نون به نرخ روزخور

شنبه: دولت ناتوان از مهار بحران ارز...

3 ارديبهشت 1398 ساعت 23:04


شنبه: دولت ناتوان از مهار بحران ارز
یک‌شنبه: مدیرعامل بانک ملی حباب ارز را ترکاند
دوشنبه: دولت از مهار سیل هم عاجز بود
سه‌شنبه: دولت با تدبیر و امید سیل را هم به زانو درآورد
چهارشنبه: تشکیک در مدرک تحصیلی برادر آقای رئیس‌جمهور
پنج‌شنبه: با شایعه‌پردازان برخورد می‌شود
شنبه: خبر مرگش
یک شنبه: خبر سلامتی


کد مطلب: 108572

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdca0an6u49nwm1.k5k4.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir