اينجا صف انتخابات يا عرضه اجناس با كالابرگ نيست!

19 آذر 1390 ساعت 20:51


اينجا صف انتخابات يا عرضه اجناس با كالابرگ نيست!
اينجا صف متخلفين رانندگي است كه مي خواهند بدانند تا به حال چقدر جريمه به حسابشان نوشته شده است.


کد مطلب: 69961

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdca6oni.49noi15kk4.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir