نزاع نمایندگان موافق و مخالف دولت در پارلمان اوکراین

5 خرداد 1391 ساعت 20:50


نمایندگان موافق و مخالف دولت در پارلمان اوکراین در جلسه ای که به منظور بررسی لایحه جنجالی استفاده رسمی از زبان روسی در مناطق شرقی و جنوبی این کشور بود، به درگیری و نزاع فیزیکی پرداختند.


کد مطلب: 74163

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcae6n0.49nyi15kk4.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir