کودکان کلکته به نشانه احترام به مهاتما گاندی رهبر بزرگ استقلال کشورشان در سالمرگ او خود را به شکل و شمایل او در آورده اند

10 بهمن 1390 ساعت 22:10کد مطلب: 71436

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcaiyn0.49n6e15kk4.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir