یک نانوایی در احمد آباد اردکان با گذاشتن کتابخانه ای در کنار نانوایی خود دست به ابتکار زده و مردم به جای انتظار در صف نانوایی به خواندن کتاب م

31 مرداد 1391 ساعت 21:59کد مطلب: 76279

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcaoun0.49ni015kk4.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir