یک کودک افغانی به همراه پدرش در یک اردوگاه آوارگان...

2 اسفند 1390 ساعت 22:13


یک کودک افغانی به همراه پدرش در یک اردوگاه آوارگان در کابل در صف دریافت لباس های زمستانی از مرکز توزیع کمک های آلمان ایستاده است.


کد مطلب: 72039

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcaown0.49nue15kk4.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir