مجسمه های سلام با موضوع ادای احترام به ساحت مقدس رضوی در عرصه میدان شهدای مشهد نصب شده اند.

21 آذر 1390 ساعت 19:03کد مطلب: 70022

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcauwn0.49nwu15kk4.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir