گفت‌وگوی روزنامه صهیونیستی ایش‌پیگل با ننجون

خبرنگار: از روزنامه صهیونیستی ایش‌پیگل تماس می‌گیرم...

2 دی 1397 ساعت 22:02


خبرنگار: از روزنامه صهیونیستی ایش‌پیگل تماس می‌گیرم.
ننجون: ایش‌پیگل یا اشپیگل؟
اشپیگل مربوط به استکبار جهانی است ما وابسته به رژیم اشغالگر قدس هستیم؟
ننجون: فرمایش؟
درست است که بچه جاری شما مدیر روابط عمومی روزنامه سیاست روز شده؟
ننجون: اولا من اصلا خبر نداشتم که ایشان قبلا رئیس ستاد مدیریت بحران روزنامه بوده و الان هم روحم خبر ندارد که این بنده خدا مدیر روابط عمومی شده است. ثانیا اگر هم شده به خاطر لیاقت فردی خودش بوده و من هیچ نقشی نداشتم و ندارم و توصیه‌ای هم نکردم. ثالثا من اصلا "جاری" ندارم.
پس این بنده خدا که مدیر روابط عمومی شما شده چه نسبتی با شما دارد؟
ننجون: اولا که هیچ نسبتی با من ندارد. ثانیا من تا همین حالا هم اشتباه کردم که جواب روزنامه صهیونیستی را دادم. ثالثا ایشان بچه باجناق شوهر عمه ماست.


کد مطلب: 107312

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcb8zb85rhbgfp.uiur.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir