پنجمین نشست فنی بررسی چالش ها به میزبانی میدیرت اکتشاف شرکت ملی نفت

24 اسفند 1396 ساعت 10:37


پنجمین نشست فنی بررسی چالش ها به میزبانی میدیرت اکتشاف شرکت ملی نفت و با حضور مهندس سیدصالح هندی دبیر پژوهشی المپیاد و مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، دکتر سعید جمشیدی دبیر علمی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، مهندس جمالزاده مدیرعامل شرکت بین المللی حفاری، مهندس میرزایی مدیر مهندسی نفت شرکت خدمات فنی میادین آسماری، مهندس کلهر مدیر فنی شرکت سیالات حفاری پارس برگزار شد.
در این جلسه ابتدا دکتر جمشیدی به ارائه گزارش مختصری از کارهای انجام شده در بخش پژوهشی المپیاد پرداختند و پس از آن، مهندس هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت، ضمن حمایت از شرکت های خصوصی فناور در صنعت نفت کشور، خواهان استفاده حداکثری از جوانان و حمایت از ایده در صنعت نفت شدند که در ادامه سخنان، ایشان در تایید ارزش افزوده فناوری خرید شرکت مرسک توسط شرکت توتال را مثال زدند. در ادامه نیز پس از مطرح کردن چالش های هریک از شرکت های حامی این رویداد، به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و مقرر گردید چالش ها در آینده نزدیک فراخوان داده شوند.


کد مطلب: 103730

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcbffb8grhbgzp.uiur.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir