ننجون برگزار می‌کند

درپی افشاگری یکی از نظریه‌پردازان بین‌المللی ما درخصوص نقش "باب اسفنجی در فروپاشی نظام...

20 شهريور 1396 ساعت 22:53


درپی افشاگری یکی از نظریه‌پردازان بین‌المللی ما درخصوص نقش "باب اسفنجی در فروپاشی نظام خانواده" سمینار "باب اسفنجی، خائن بزرگ قرن بیست و یک" با محورهای زیر برگزار می‌شود.
- نقش "پلانگتون" در انقلاب مخملی اوکراین و تاثیر متقابل آن در شکل‌گیری انقلاب‌های منطقه و فروپاشی ارکان خانواده.
- تاثیر "پاتریک" بر احساسات نوجوانان ایرانی و ترغیب آنان به انحرافات سیاسی و نقش وی در افزایش ترافیک پایتخت.
- نقش "آقای خرچنگ" در سوء تغذیه کودکان روستایی و تحکیم جریان فتنه و ترویج کالاهای غربی.
- نقش باب اسفنجی در کاهش نرخ بیکاری و افزایش شکاف اقتصادی در جامعه.
- تاثیر باب اسفنجی در عزل و نصب‌های فامیلی و مشاوره‌های مسموم عناصر بیگانه و ایادی استکبار نظیر "پاتریک"!
پی‌نوشت:
سیمنارهای نقش تخریبی شخصیت‌های امپریالیستی پدر پسر شجاع، پلنگ صورتی، تنسی تاکسیدو، خرس مهربون، حنا دختری در مزرعه، مرد عنکبوتی، اگنس و اختاپوس در سمینارهای آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.


کد مطلب: 100904

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcbggb8arhbg9p.uiur.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir