خمینی ای امام...

11 بهمن 1390 ساعت 19:32


ای مجاهد
ای مظهر شرف
ای گذشته ز جان
در ره هدف
چون نجات انسان
شعار توست
مرگ در راه حق
افتخار توست
این تویی، این تویی پاسدار حق
خصم اهریمنان، دوستدار حق
بود شعار تو
به راه حق قیام
ز ما تو را درود
ز ما تو را سلام
خمینی ای امام
خمینی ای امام...


کد مطلب: 71474

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcc00qm.2bqsm8laa2.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir