۲۰۰ میلیارد اوراق رهنی کرمان خودرو منتشر شد؛

تداوم نوآوری تمدن در مسیر گره گشایی اقتصاد

1 اسفند 1397 ساعت 19:12


شرکت تامین سرمایه تمدن با مدلسازی انتقال مطالبات رهنی شرکت کرمان موتور برای نخستین بار نسبت به انتشار این اوراق با ویژگی های کاملا متمایز از سایر ابزارهای بدهی بازار سرمایه اقدام کرد.
محمودرضاخواجه نصیری، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن به عنوان مشاور عرضه و متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی این اوراق درخصوص اقدام نوآورانه انجام شده، گفت: طراحی و انتشار این اوراق از سوی تامین سرمایه تمدن به عنوان ابزاری پویا، مسیر استفاده از ابزارهای بدهی مبتنی بر مطالبات شرکتها را باز کرده و کسب این موفقیت، سهم بازار سرمایه در تامین مالی شرکتها را افزایش خواهد داد.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن در خصوص ویژگیهای این اوراق افزود:اوراق رهنی کرمان موتور براساس انتقال ۳۸۷۱ قرارداد فروش اقساطی بلندمدت مشتریان خودرو از شرکت کرمان موتور به نهاد واسط طراحی شده است به نحوی که ۴۱ هزار و ۴۲۲ چک مربوط به این قراردادها مجموعا به مبلغ ۲۳۹۲ میلیاردریال در طی سه سال با توجه به سرمایه گذاری صورت گرفته، اصل و فرع اوراق را در مجموع به مبلغ ۲۹۶۰ میلیاردریال پوشش خواهد داد و شرکت کرمان موتور بابت اصل و فرع اوراق از محل منابع خود مبلغ دیگری پرداخت نخواهد کرد.
به گفته خواجه نصیری انتشار این اوراق، در عمل خرید دین اسناد با سررسید بیش از یکسال را امکان پذیر کرده که بازار پول در حال حاضر از این امکان برخوردار نیست.
وی افزود: تامین سرمایه تمدن آمادگی دارد دانش حاصل از انتشار این اوراق را در تامین مالی سایر شرکتهایی که دارای مطالبات قراردادی در ترازنامه های خود هستند به کار بندد تا شرکتها بتوانند از ابزارهای جدید بازار بدهی در تامین مالی خود بهره برند. گفتنی است ؛ اوراق رهنی کرمان موتور به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال، با سررسید سه سال و نرخ اسمی ۱۶ درصد با پرداخت میان دوره ای سه ماهه در ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ منتشر شد.


کد مطلب: 108033

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcc14qs12bqxx8.ala2.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir