روشن كردن شمع براي گرامي داشت ياد يك چيني و فرزند دختر ۹ ماهه اش...

18 دی 1390 ساعت 21:10


روشن كردن شمع براي گرامي داشت ياد يك چيني و فرزند دختر ۹ ماهه اش كه به ضرب گلوله در جريان تيراندازي در يك سرقت مسلحانه شهر رم به قتل رسيده است


کد مطلب: 70880

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdccx4qm.2bqx48laa2.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir