عصر جدید

تمام نگرانی غرب و حامیان آن در این است که چرا ایران باید با پرچمداری نظام سیاسی جمهوری اسلامی وارد عصر جدید شود؟ عصر جدید دارای چه شاخصه هایی

1 مرداد 1398 ساعت 22:09


تمام نگرانی غرب و حامیان آن در این است که چرا ایران باید با پرچمداری نظام سیاسی جمهوری اسلامی وارد عصر جدید شود؟ عصر جدید دارای چه شاخصه هایی است؟
عصر جدید، دوره ای است که در آن بریتانیای کبیر نه تنها قدرتی برای عزل و نصب مهره هایش در ایران ندارد بلکه به فاصله کمتر از یک ماه پاسخ دندان شکن به اقداماتش را از سوی کشوری دریافت می کند که کمتر از نیم قرن پیش بالاترین روسای آن یعنی «شاه» را تعیین می کرد.
ایران با جمهوری اسلامی در حالی نقش قدرت اول منطقه را به معنای واقعی ایفا می کند که این بار لوازم و امکانات آن را خودش تامین می کند. به عبارتی باید گفت ایران در منطقه خلیج فارس از نفوذ و تأثیر برخوردار است، در عراق تأثیر گذار است، در سوریه، لبنان، یمن در قامت یک تعیین کننده شرایط است.
ایران بار دیگر در حال تبدیل شدن به قدرت اول منطقه است اما این بار با تکیه بر دانش بومی، موشکهایش را می سازد، با پهپادهای بومی خودنمایی می کند، در دانش نوبنیان در حوزه های مختلف در سطح قابل قبول عمل می کند و... بدون آنکه ثروت ملی خود را صرف خرید تسلیحات غربی نماید.
جمهوری اسلامی وارد عصر جدیدی شده و این از دو منظر برای غرب قابل پذیرش نیست، چرا که باعث می شود هژمونی غرب در منطقه فرو پاشد و در عین حال در تقویت اقتصادی غرب شریک نمی شود. دقیقا موضوع صرفا ساختن چند پهپاد، موشک یا مهندم کردن پهپاد آمریکایی و یا توقیف نفتکش بریتانیایی نیست. آیا اگر آمریکا پهپاد ایرانی را ساقط می کرد، جمهوری اسلامی می توانست به سمت آمریکا لشکرکشی نماید؟ مسلما پاسخ منفی است و دقیقا برعکس این اتفاق می افتد، جمهوری اسلامی پهپاد آمریکایی را ساقط می کند و این کشور با وجود ده ها پایگاه نظامی در منطقه و کشورهای متحد منطقه جرات کوچکترین پاسخ را ندارد و این یعنی سقوط هژمونی آمریکا در منطقه.
دولت بریتانیا نفتکش ایرانی را به شکل غیرقانونی متوقف می کند، اما جمهوری اسلامی بیانیه می دهد و آن عمل را محکوم می نماید. جمهوری اسلامی نیز نفتکش بریتانیا را توقیف می کند و این دولت فقط می تواند با بیانیه ایران را محکوم نماید. این امر یعنی شکل گیری توازن قدرت، امری که برای غرب و در رأس آن آمریکا و انگلستان پذیرفتنی نیست چرا که باعث درهم شکستن ابهت آنها در نظام بین الملل علی الخصوص متحدان استراتژیکشان می شود و همین نیز باعث شده امارات به دنبال خروج از یمن باشد چرا که می بینند هژمونی امریکا در منطقه درهم شکسته و پایان یافتن بحران یمن صرفا با اتکا بر امریکا و غرب شکل نخواهد گرفت و باید در این بازی همانند میدان سوریه و عراق نقش ایران جدی دیده شود.
بحث دوم این است که جمهوری اسلامی به پشتوانه دانش فنی خود وارد عصر جدید می شود و این خوشایند غرب نیست. یعنی اگر جمهوری اسلامی هژمونی غرب را خدشه دار می کند، اگر توازن قدرت را به هم می‌زند از طریق خرید چند سلاح و موشک نیست که با تحریم اش روند رو به رشد متوقف شود، بلکه برهم خوردن توازن قدرت در منطقه از طریق توانایی های داخلی خود جمهوری اسلامی به دست می آید و این اساساً برای غرب که سالانه میلیاردها دلار تسلیحات خود را روانه خاورمیانه و در گذشته نه چندان دور خود ایران می کرد قابل پذیرش نیست.
بنابراین باید گفت مشکل غرب و در راس آن آمریکا با جمهوری اسلامی ایران در این است که آنها شاهد این هستند که ایران شروع به خروج از پایین هرم قدرت نظام بین الملل کرده است و در مهمترین و استراتژیک ترین منطقه دنیا قدرت آنها را به چالش کشیده بدون آنکه قادر باشد جوابی در شأن و جایگاه یک هژمون بدهد. 

نویسنده: رحمت مهدوی


کد مطلب: 110031

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcdsz0ffyt0fz6.2a2y.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir