سال انتخابات

24 تير 1398 ساعت 22:35


سال ۱۳۹۸ در کنار تمام فراز و نشیب هایش سالی است که حائز اهمیت فراوانی برای آینده کشور است.
نمایندگان مجلس دهم از پایان سال پیش تا همین اواخر به دنبال اصلاح یا بهتر بگویم نرم کردن قانون به نفع خود یا طایفه سیاسی شان بودند
...قصه انتخابات در شهر های بزرگ چون تهران ، اصفهان ، تبریز ، مشهد و... کمی متفاوت تر از شهرستان هایی است که هنوز بافت طایفه ای خود را حفظ کرده اند و پیچیدن یک نسخه واحد برای تمام این مناطق و حوزه های انتخابیه کاری اشتباه است.
انتخابات ها تجلی دموکراسی در سراسر دنیا هستند و کشور عزیزمان نیز از این قاعده مستثنی نیست اما باید اعتراف کرد در کشور ما علیرغم ده دوره تجربه انتخابات مجلس شورای اسلامی هنوز عموم ما مردم در انتخاب های خود ملاک های اصلی را مورد توجه قرار نمی دهیم.نبود قانون یا قاعده ای مشخص برای پیگیری مسئولیت های مدنی کاندیدا ها در قبال شعارها و وعده های خود یک نقص بزرگ است که در این سالها با وجود تذکر حقوق دانان بزرگ کشور مورد توجه قانون گذاران نبوده است.
بعضا در شهرستان ها دیده می شود که کاندیدا ها با مطرح نمودن شعار ها و وعده های ناشدنی موجب ایجاد توقعات نا بجا در ما مردم می شوند و این توقعات وقتی پس از انتخاب به جهت نبود اختیار و امکان آن منتخب پاسخ مثبت دریافت نمی کند موجب نارضایتی عمومی می شود.سو استفاده از عدم آگاهی ما مردم در بسیاری از دوره ها موجب انتخاب نمایندگانی شده است که عملکردشان بعضا موجب خجالت زدگی ساکنین حوزه انتخابیه شده است.
باید ما مردم درک کنیم ! مجلس و نمایندگان آن قرار نیست در یک مهمانی طایفه ای نماینده طایفه ما باشند ، قانون گذاری صحیح ، معقول و بر اساس نظرات کارشناسی و دور اندیشانه و نظارت بر حسن اجرای این قوانین و قواعد وظیفه اصلی نمایندگانی است که بعضا برای دریافت بلیط دور دوم و سوم نمایندگی خود از مردم حوزه انتخابیه وارد بازی های رسانه ای و پوپولیستی منطقه ای می شوند !
آسفالت کردن جاده دسترسی های منطقه و... این دست امور وظیفه نمایندگان نیست ! نمایندگان صرفا باید ناظر بر عدالت توزیع باشند نه مجری طرح ها !اصل تفکیک قوا ، وظایف نماینده مجلس را از فرماندار و استاندار بعنوان عالی ترین مقام اجرایی استان و شهرستان مجزا می سازد و تداخل این اختیارات و وظایف موجب هرج و مرج است !
اما سخن آخر این یادداشت با برداران و خواهرانی است که قصد دارند ان شالله با نیت خدمت به مردم وارد عرصه انتخابات شوند :خواهر و برادر ارجمندم ؛ پیش از کاندیداتوری و سخنرانی های تبلیغی لطفا قانون اساسی ، قوانین بالادستی توسعه ای و... را مطالعه فرمائید تا با دادن وعده های نا بجا موجب صدمه زدن به جایگاه قانونگذاری نشوید ! 

نویسنده: محمود آصفی 


کد مطلب: 109908

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdce7o8zvjh87oi.b9bj.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir