می دانیم که ...

28 فروردين 1397 ساعت 0:36


اول: می‌دانیم که مطالبات مردم برای حل مشکلات زندگی خود، خواسته ای بحق است. این راه نامه به دور از هر گونه سیاه نمایی و یا پاک کردن صورت مساله با انجام بررسی‌های کارشناسی به دنبال حل مشکلات زندگی مردم است. اداره کشور از طریق برنامه‌های توسعه پنج ساله و برنامه‌های سالانه بر اساس تقسیم کار ملی انجام می‌شود. برای پرهیز از هر گونه دیدگاه‌های سلیقه ای، گروهی، حزبی و سیاسی، مبنای بررسی تقسیم کار ملی در اداره امور کشور در این راه نامه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که میثاق ملی، منبع مشروعیت بخشی به نظام و تامین کننده وفاق ملی است.
دوم: می‌دانیم که چشم انداز بیست ساله نظام و سیاست‌های کلی (بخشی و برنامه‌های توسعه) در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین، تصویب و از سوی مقام معظم رهبری به دولت‌ها ابلاغ گردیده است.
سوم: می‌دانیم که برنامه‌های توسعه پنج ساله و برنامه‌های سالانه در دولت‌ها تدوین و پس از تصویب در هیات وزیران به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.
چهارم: می‌دانیم که لایحه برنامه‌های توسعه پنج سالانه و برنامه‌های سالانه در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌گردد.
پنجم: می‌دانیم که شورای نگهبان قانون اساسی، لایحه برنامه‌های توسعه پنج سالانه و برنامه‌های سالانه، مصوب مجلس شورای اسلامی را تایید می‌کند.
ششم: می‌دانیم که قوانین برنامه‌های تایید شده از سوی شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی به دولت‌ها جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
هفتم: می‌دانیم که دولت‌ها قوانین برنامه ای را بصورت بخشی (موضوعی) و استانی (موضعی) برابر زمان بندی‌های تعیین شده اجرا می‌کنند.
هشتم: می‌دانیم که مقام معظم رهبری و دستگاه‌های نظارتی شامل قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ... حسن اجرای برنامه‌های قانونی را کنترل می‌نمایند. در بسیاری از موارد، قوانین مصوب در سال‌های بعد با عدم حصول نتایج مورد انتظار، اصلاح می‌گردد.
نهم: می‌دانیم که بناست مردم ایران اسلامی از اجرای برنامه‌های توسعه پنج ساله و سالانه به عنوان صاحبان حق بر توسعه استفاده کنند.
دهم: می‌دانیم که اگر زندگی مردم با مشکلات متعدد، دشوار شده است نشانه وجود مشکل در تقسیم کار ملی برای اداره امور کشور است.
یازدهم: می‌دانیم که ناکارآمدی‌های یاد شده نشانه وجود مشکل در فرآیندهای اساسی تقسیم کار ملی (تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا و نظارت بر سیاست‌های کلی، برنامه‌های میان مدت توسعه و کوتاه مدت سالانه) در اداره کشور است.
دوازدهم: با این همه که می‌دانیم، هنوز نمی‌دانیم مشکلات اصلی و فرعی تقسیم کار ملی در اداره امور کشور چیست؟ در گفتمان اجتماعی راه توسعه بدنبال آنیم که با هم بدانیم که چه چیزهایی را نمی‌دانیم؟ آنگاه بکوشیم با هم راهی هم مشکلات اداره کشور را در حل مشکلات زندگی مردم بیابیم. اگر راه حل مشکلات زندگی مردم را از میان راه‌های موجود و تجارب جهانی نیافتیم برای آنها راه حلی بسازیم. یادآوری می‌کنیم که با عنایات خداوند متعال، ماموریت این راه نامه فقط با حل مشکلات زندگی مردم به پایان می‌رسد.
هزاران درود بدرقه راه تان باد

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه - رییس مرکز مطالعات راه بردی روزنامه سیاست روز


کد مطلب: 103959

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcenx8zojh87oi.b9bj.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir