پيرمرد شعر مي‌بافد، اما...

11 مهر 1390 ساعت 20:25


پيرمرد شعر مي‌بافد، اما سر و كارش نه با بيت و رديف و قافيه است، كه او با تار و پود و نخ كار مي كند.


کد مطلب: 68489

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdceoe8p.jh8vvi9bbj.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir