يا تيم باز گردد يا مسئولان استعفا دهند

اقدام سامسونگ در قبال كاروان ورزشي ايران در المپيك زمستاني كره جنوبي را نمي‌توان اقدامي صرفا در قبال چند ورزشكار و...

19 بهمن 1396 ساعت 22:34


اقدام سامسونگ در قبال كاروان ورزشي ايران در المپيك زمستاني كره جنوبي را نمي‌توان اقدامي صرفا در قبال چند ورزشكار و اقدامي خودسرانه از سوي اين شركت دانست. بويژه اينكه اين اقدام همزمان با سالروز پيروزي انقلاب اسلامي و پيروزي تاريخي ملت ايران بر آمريكا صورت گرفته است. در اين چارچوب چند نكته قابل توجه است: نخست آنكه دولت كره جنوبي به عنوان ميزبان بازي‌ها بايد موضع خود را در قبال اين اقدام سامسونگ اعلام دارد. عدم اقدام قاطع دولت سئول را بايد نشانه همراهي آنها با هتاكي به ملت ايران دانست كه واكنش جدي دستگاه ديپلماسي كشور را طلب مي‌كند كه احضار سفير ذره كوچكي از اين رفتار است و عذرخواهي رسمي دولتمردان ارشد كره جنوبي گام بعدي و در غير اين صورت قطع روابط با اين كشور است. دوم آنكه مسئولات ورزشي و دستگاه ديپلماسي و دولت بايد واكنشي قاطع فراتر از بيانيه و اعتراض كاغذي صورت داده كه بازگرداندن تيم به نشانه اعتراض حداقل خواست ملت است. اگر مسئولان اراده‌اي براي اجراي اين مهم ندارند و مي‌خواهند رفتارهاي انفعالي گذشته را تكرار كنند بهتر است از سمت خود استعفا داده و اجازه ندهند حضورشان در مسند همچنان به ادامه روند هتاكي به ملت ايران منجر شود. اين روزها روزهايي است كه به نام امام خميني (ره) و ملت انقلابي ايران ثبت شده است قهرماناني كه نامشان در تاريخ به عنوان سازشناپذيران و مقابله كنندگان با سلطه و تحقير ثبت شده است. لذا بايد مسئولان در برابر اين هتاكي اقدامي انقلابي در خور ايام دهه فجر و شان ملت ايران صورت دهند در غير اين صورت لطفا برگه‌هاي استعفا خود را تقديم ملت کنند. نویسنده: قاسم غفوری


کد مطلب: 103166

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcepx8zpjh87zi.b9bj.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir