روز قدس و جابه‌جایی قدرت در منطقه

سال ۱۹۴۸ آمریکا در کنار انگلیس و شوروی سابق، تاسیس رژیم صهیونیستی را به جهان تحمیل کردند...

30 ارديبهشت 1399 ساعت 22:32


سال ۱۹۴۸ آمریکا در کنار انگلیس و شوروی سابق، تاسیس رژیم صهیونیستی را به جهان تحمیل کردند. اقدامی که تبعات آن بیش از ۷۰ سال است که گریبان منطقه را گرفته است. رویکرد یک جانبه گرایانه آمریکا در قبال مساله فلسطین تا سال ۱۳۵۸ شمسی ادامه داشته است که نتیجه آن را نیز ابعاد گسترده اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین و حتی تجاوز و اشغال بخش‌هایی از کشورهای منطقه تشکیل می‌دهد. در این سال تحولی مهم در صحنه بین‌الملل روی می‌دهد و آن اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان از سوی امام خمینی(ره) به عنوان روز قدس است. تحولات فلسطین از آن تاریخ را می‌توان حول محور دو دیدگاه می‌توان مورد کاوش و پردازش قرار داد. یک سوی معادله آمریکا قرار دارد که به عنوان قدرت برتر جهان، حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی داشته است. حاصل این حمایت‌ها آن بود که رژیم صهیونیستی در هر جنگی پیروز بوده و حتی ارتش واحد عربی نیز نتوانسته مقابل آن قرار گیرد. در حوزه سیاسی نیز آمریکا در ۱۹۷۲ کمپ دیوید را به مصر و در ۱۹۹۳ و ۹۴ نیز اسلو را به فلسطین و «وادی عروه» را به اردن تحمیل نمود.
نقطه مقابل، نگاه جمهوری اسلامی وجود دارد که روز قدس ۱۳۵۸ نقطه عطف این تفکر در قبال فلسطین است. آن زمان روز قدس صرفا در ایران برگزار می‌شد، اما با گذشت زمان بر تعداد حامیان آن افزوده و هر سال ملتهای بیشتری روز قدس را به عنوان یک تکلیف دینی و انسان گرامی می‌دارند. آمریکایی که زمانی طرح‌هایش را ناخوانده، کشورهای دیگر اجرا می‌کردند امروز درحالی طرح معامله قرن را ارائه کرده که نه تنها بسیاری از کشورها با آن مخالفت می‌شود؛ حال آنکه در آستانه روز قدس به رغم وجود کرونا، ملت‌ها و شخصیت‌های بزرگ جهان بر برپایی روز قدس حتی به صورت مجازی تاکید کرده اند، به گونه ای که شاید بتوان گفت کشوری را نمی‌توان یافت که روز قدس در آن برگزار نشود.
در حوزه نظامی نیز در حالی به کمک آمریکا، صهیونیستها در هر جنگی پیروز بوده‌اند اما از زمان روز قدس این روند تغییر کرده است. پیروزی حزب ا... در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ و فرار صهیونیستها از لبنان، انتفاضه‌های اول و دوم فلسطین از دهه ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۰۰، پیروزی غزه در جنگ‌های ۲۲، ۸ و ۵۱ روزه ، ناتوانی صهیونیستها برای به زانو درآوردن سوریه در برابر تروریسم و تجاوزات مستقیم این رژیم به این کشور، تنها بخش کوچکی از دستاوردهای نظامی روز قدس در مقابله با رژیم صهیونیستی است.
بی راه نیست اگر بگوییم که شکل گیری نیروهای مقاومت مردمی در عراق، سوریه، انصارا... یمن، زینبیون پاکستان و فاطمیون افغانستان برگرفته از همان روحیه مقاومت روز قدس است که منطقه را در برابر آمریکا و رژیم اشغالگر قدس قرار داده است. نگاهی واقع بینانه به آنچه ذکر شد به خوبی نشان می‌دهد که قدرت برتر منطقه نه آمریکا، بلکه جمهوری اسلامی ایران است که باندای آزادی خواهی و تاکید برحق ملتها برای تعیین سرنوشتشان به یک پارادایم و الگوهای منطقه مبدل شده است. امروز جهان در برابر آمریکا و در کنار ایران برای آزادی فلسطین حرکت می‌کند و این دستاورد عظیم را می‌توان حاصل روز قدس دانست که پرچم آزادی خواهی را در سراسر جهان برافراشته است.
پرچمی که طی این سالها زمینه‌ساز بیداری ملت‌های منطقه و‌ آزادی خواهان جهان بوده و در نهایت تحقق بخش آزادی فلسطین به پایتختی قدس شریف خواهد بود. 

نویسنده: قاسم غفوری


کد مطلب: 113822

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcewx8zwjh8zvi.b9bj.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir