همه چی آرومه

جراید: رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی از افزایش ۴۰ درصد قیمت مصوب ۶ محصول شوینده و بهداشتی خبر داد...

6 آبان 1399 ساعت 23:50


جراید: رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی از افزایش ۴۰ درصد قیمت مصوب ۶ محصول شوینده و بهداشتی خبر داد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) نظافت مردم قربانی گشایش اقتصادی است.
ب) گشایش اقتصادی با نظافت ملت مشکل دارد.
ج) آنچنان رونق اقتصادی ایجاد شد که به کف صابون هم رحم نکرد.
د) همه چی آرومه من چقدر خوشحالم
یک شخص مهم: با مسئول گرانی ها برخورد می کنیم.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) این مقام مسئول مشکل "خوددرگیری" دارد.
ب) گرانی از وقتی که به دنیا آمد همچین شخص مهمی را ندیده بود.
ج) گرانی وجود ندارد و این شخص مهم شایعات بوق های استکبار جهانی را تکرار می کند.
د) همه چی آرومه من چقدر خوشحالم
ترامپ: ایران و روسیه هیچ‌یک دوست ندارند من در انتخابات ریاست‌جمهوری به پیروزی برسم.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) ترامپ عقده خود فیل پنداری دارد.
ب) سفارت روسیه لانه جاسوسیه
ج) شب گذشته لوبیای نیم پز خورده و رودل کرده است.
د) همه چی آرومه من چقدر خوشحالم( قبول دارم ربطی ندارد ولی از حرف ترامپ که بی ربط تر نیست)


کد مطلب: 115868

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcg3n9q7ak9q74.rpra.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir