سعودی مست در بندر بیروت

انفجاری خونین با هزاران قربانی سه شنبه شب هفته گذشته بندر بیروت را لرزاند...

18 مرداد 1399 ساعت 23:00


انفجاری خونین با هزاران قربانی سه شنبه شب هفته گذشته بندر بیروت را لرزاند. در کنار آنچه این روزها در لبنان در جریان است یک نکته قابل توجه است و آن نوع رفتار عربستان است. از همان لحظه نخست اعلام انفجار، شبکه العربیه و کاربران سعودی در فضای مجاری، سیاست نسبت دادن انبار منفجر شده به حزب الله لبنان را مطرح و ادعا کردند که مهمات و موشک‌های حزب الله موجب این انفجار شده است. این جوسازی در حالی صورت که از یک سو مقامات لبنان و از سوی دیگر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله که جهانیان وی را مرد وعده‌های صادق می‌دانند که هرگز خلاف حقیقت سخن نمی‌گوید، رسما این ادعا را تکذیب کرده‌اند. با توجه به این شرایط این سوال مطرح است که چرا سعودی چنین جو رسانه‌ای را در پیش گرفته و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
نگاهی بر روابط لبنان و عربستان نشان می‌دهد که سعودی همواره خود را ارباب لبنان دانسته و با ابزارهای سیاسی و اقتصادی به دنبال حذف استقلال لبنان بوده است. مقابله با حزب‌الله و جریان مقاومت، حمایت از جریان ۱۴ مارس که نتیجه آن به قدرت رسیدن افرادی همچون سعد حریری بوده است، همراهی با آمریکا برای ایجاد بحران اقتصادی و امنیتی در لبنان با هدف همراه ساختن لبنان با سعودی در اتحادیه عرب، بخشی از سیاست‌های عربستان در قبال لبنان را تشکیل می‌دهد. با توجه به رویکرد مستقل دولت جدید لبنان به نخست وزیری حسان دیاب می‌توان گفت رفتار سعودی نوعی انتقام گیری از دولت مستقل لبنان است که البته با همراهی آمریکا و فرانسه صورت می‌گیرد.
نکته مهم دیگر آنکه انفجار برگرفته از مواد منفجره‌ای بوده که از موزامبیک حمل می‌شده و در زمان نخست وزیری سعد حریری به مصادره و انبار شده بود در همین حال اسکله و بندر بیروت تحت اداره جریان ۱۴ مارس قرار دارد. افشای این حقیایق هزینه‌های سنگینی برای جریان ۱۴ مارس طرفدار سعودی و غرب به همراه دارد، لذا سعودی با متهم سازی حزب الله به دنبال دادن آدرس غلط و پنهان سازی این حقایق است تا شاید با این حربه از محاکمه مهره‌هایش در لبنان جلوگیری نماید. 

نویسنده: مهسا شاه محمدی


کد مطلب: 114841

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcgtt9qqak9q74.rpra.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir